Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
30Uroczystość nadania imienia Hipolita Cegielskiego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie zgromadziła 17 czerwca 2013 r. w Teatrze im. Al. Fredry wielu znamienitych gości: przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, przedstawicieli uczelni akademickich: Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego a także gnieźnieńskich uczelni, rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Leszna i Konina, przedstawicieli Konwentu, Senatu Uczelni, wykładowców i pracowników oraz studentów Uczelni.

Gośćmi honorowymi  uroczystość byli: pani Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego oraz dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, JE Prymas Senior abp. Henryk Muszyński oraz wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak.

W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele szkół noszących imię H. Cegielskiego wraz z pocztami sztandarowymi: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie, Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych im. Hipolita Cegielskiego w Pleszewie, Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie a także dyrektor, nauczyciele, uczniowie oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie (szkoły, do której uczęszczał Hipolit Cegielski).

Uroczystość rozpoczął Rektor Uczelni prof. dr hab. J.  Garbarczyk, który wyjaśnił skąd w ogóle pomysł na nadanie imienia uczelni.

Wiele uczelni, zarówno Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, jak i "starych" uczelni akademickich ma jakiegoś patrona, np. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, czy PWSZ w Lesznie im. Jana Amosa Komeńskiego.

Patrona wybiera się po to, aby był symbolem i wzorem.

Senat i studenci zastanawiając się nad wyborem patrona rozważali  następujące cechy:
  1. Cechy jako człowieka i patrioty.
  2. Związek z regionem ale też rozpoznawalność w Polsce i świecie.
  3. Związek jego aktywności z działalnością Uczelni
To, że Cegielski jest znaną osobą nie ulegało wątpliwości, ale rodziło się kolejne pytanie, czy ma on jakieś związki z Gnieznem?
Te związki, to przede wszystkim miejsce urodzenia (Ławki koło Trzemeszna), ale też słynne gimnazjum w Trzemesznie, w którym pobierał nauki.

Jego działalność jest doskonałym przykładem pracy organicznej w Wielkopolsce, pracy od podstaw.
Praca organiczna jak wiemy była jednym z  istotnych nurtów pozytywizmu, który jak czytamy w pismach Świętochowskiego, propagował przejście od bohaterstwa śmierci do bohaterstwa umiejętności życia. Praca od podstaw bezpośrednio odnosiła sie do edukacji, której celem było nie tylko podnoszenie poziomu moralnego i kulturalnego, tożsamości narodu ale również poziomu racjonalnego życia.

Hipolit Cegielski wspierał myśl techniczną, a większość kierunków kształcenia w PWSZ w Gnieźnie to właśnie tego typu studia.

Nasza Uczelnia  powstała dopiero w roku 2004 i idąc wzorem naszego Patrona od podstaw mozolnie krok po kroku budujemy jej tożsamość w naszym stołecznym Mieście Gnieźnie. Zaczynaliśmy z trzema kierunkami i dzisiaj mamy siedem (informatykę, zarządzanie i inżynierię produkcji, ochronę środowiska, transport, elektronikę i telekomunikację, pielęgniarstwo i ostatni inżynieria środowiska). Wszystkie kierunki mają bardzo dobrze wyposażone zaplecze laboratoryjne.
Powiem nieskromnie, że ciągle wspinamy się w prestiżowym rankingu szkół wyższych w Polsce. Startowaliśmy z miejsca w trzeciej dziesiątce i w tym roku jesteśmy na 10-tym wśród 36 PWSZ-ów.
Po raz kolejny zostaliśmy zaliczeni do grona uczelni liderów.

Hipolit Cegielski znany był jako wielki orędownik innowacyjności w różnych dziedzinach. Takie działanie jest w całej pełni aktualne dzisiaj.  Przecież dzisiaj realizujemy programy  na rzecz innowacyjnego rozwoju Polski regionalnej.

Mówiąc o Gasparze Józefie Hipolicie Cegielskim warto także wspomnieć o jednym istotnym fakcie.
Mianowicie Hipolit Cegielski nie miał wykształcenia inżynierskiego, gdyż ukończył studia z filologii klasycznej na uniwersytecie berlińskim (1835 – 1840), gdzie na podstawie rozprawy "De negatione" uzyskał tytuł doktora filozofii.
Był nauczycielem i redaktorem gazet, autorem książek, ale przede wszystkim przemysłowcem. A wszystkiemu temu przyświecała myśl o działaniach na rzecz Ojczyzny.
Jego działalność stanowi przykład doskonale pokazujący to, że jeśli człowiek jest dobrze wewnętrznie uformowany, ma odwagę w działaniu, a także wykreowaną wyobraźnię, to może zająć się działalnością także poza swoim wyuczonym kierunkiem.
Zawsze twierdzimy, że studia dają tylko podstawę do dalszego kreatywnego działania. Studeo znaczy uczyć się.
To wszystko sprawia, że Hipolit Cegielski został wybrany na patrona naszej uczelni.

Sam pomysł nadania imienia powstał już kilka lat temu, lecz dopiero w tym roku udało nam się uzyskać zgodę na jego realizację.
To po prostu szczęśliwy zbieg okoliczności, że następuje to w roku Hipolita Cegielskiego.
Możemy zapytać: Przypadek, nie przypadek.

Jest dla nas wielką radością, że w ten sposób możemy uczcić Wielkiego Polaka, Wielkiego Wielkopolanina.

Warto zaznaczyć, że będzie to jedyna w Polsce uczelnia wyższa, której będzie on patronem. Oczywiście jest wiele szkół średnich czy podstawowych imienia Cegielskiego, których mamy zaszczyt gościć tutaj, ale wyższa tylko nasza.

Na koniec chciałbym jeszcze raz podkreślić, że uzyskanie patronatu byłoby niemożliwe, bez wsparcia Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego i pana prezydenta dr Mariana Króla i oczywiście wyrażenia zgody Prawnuczki pani Zofii Cegielskiej  Doerffer. Za to wsparcie serdecznie dziękujemy.

Bardzo ciekawy program artystyczny o Hipolicie Cegielskim przygotowali nauczyciele: Aldona Siwińska, Kamilla Wesołowska oraz Anna Kaczmarek z Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie im. Michała Kosmowskiego  (szkoły, do której uczęszczał Hipolit Cegielski). W rolę aktorów wcielili się uczniowie tejże szkoły, którzy przenieśli uczestników uroczystości do czasów, w których żył i pracował H. Cegielski.

Po części artystycznej na scenę wprowadzone zostały sztandary szkół obecnych na uroczystości. Prorektor ds. Studiów prof. PWSZ dr hab. inż. Andrzej Urbaniak odczytał Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski jako przewodniczący Konwentu Uczelni przekazał na ręce Rektora sztandar, który został poświęcony przez JE Prymasa Seniora abp Henryka Muszyńskiego. Prymas Senior oraz Rektor Uczelni oddali hołd sztandarowi całując jego płat.

Rektor przekazując studentom sztandar Uczelni podkreślił, że jest on symbolem honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną i z patronem. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet Uczelni. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem.

Studenci ubrani w tradycyjny strój akademicki przyrzekli w ślubowaniu dbać o honor i dobre imię Uczelni, w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny młodego Polaka oraz w sobie cechy, które posiadał patron, a w szczególności umiłowanie do nauki, drugiego człowieka i Ojczyzny.

Wystąpienia gości rozpoczął dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, który podkreślił, że uroczystość nadania sztandaru wpisuje się w rok Hipolita Cegielskiego. Sama ta postać może być wzorem dla młodych ludzi dzisiaj. Zanim stał się właścicielem wielkiej fabryki, przeszedł drogę od bezrobotnego doktora filozofii, wyrzuconego z posady nauczyciela za odmowę wykonania polecenia (miał zrewidować mieszkania uczniów podejrzanych o udział w zamieszkach), przez właściciela niewielkiego sklepu żelaznego, potem przekształconego w warsztat i fabrykę. Hipolit Cegielski jest takim ciekawym przykładem dla młodego pokolenia, że nie ma się co martwić, bo każde niepowodzenie można przezwyciężyć swoją dobrą pracą, wiedzą, jeśli się ją posiada i ma się chęci do działania.

Dr Marian Król wraz z panem Edmundem Dudzińskim wręczyli Rektorowi prof. dr. Józefowi Garbarczykowi statuetkę „Honorowego Hipolita” za krzewienie idei pracy oraz nadali godność „Lidera pracy organicznej”. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało również medale „Labor Omnia Vincit” pracownikom PWSZ w Gnieźnie: Prorektorowi prof. PWSZ dr hab. inż. A. Urbaniakowi, Kanclerzowi mgr. M. Baranowskiemu oraz Kwestor mgr M. Kaźmierskiej.

Kolejnym gościem, który zabrał głos był wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, który podkreślił, że historia tego miejsca i tej instytucji zaczęła się 1 lipca 2004 roku, kiedy powołano Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gnieźnie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. W tej chwili jest ona jedną z 36 państwowych wyższych szkół zawodowych działających w Polsce. Ostatnio z inicjatywy Rektora w sejmie zorganizowana została konferencja, gdzie mówiono zarówno o szansach, jak i barierach rozwojowych. Podczas tej konferencji padło stwierdzenie, że misja edukacyjna państwowych wyższych szkół zawodowych jest wielka.

List gratulacyjny od Wojewody Wielkopolskiego odczytał Andrzej Plesiński, Dyrektor Biura Wojewody.

Kilka słów do zgromadzonych na uroczystości skierowali również: Maria Kocoń, przewodnicząca Rady Miasta Gniezna, Robert Andrzejewski, Wicestarosta Gnieźnieński oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Marian Pokładecki.

Prorektor ds. Studiów Uczelni przeczytał list nadesłany od Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej z okazji uroczystości oraz podziękował za przesłane gratulacje od posłów i przedstawicieli innych Alma Mater.

Po zakończeniu części oficjalnej Kanclerz mgr Mieczysław Baranowski zaprosił wszystkich do wysłuchania krótkiego koncertu gitarowego w wykonaniu Anny Najderek, która w 2005 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Wielokrotnie uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych gitarzystów polskich i zagranicznych. Jest laureatką konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. W swoim dorobku posiada dwie nagrane płyty: „Mszę Kreolską” Ramireza (z chórem i orkiestrą) oraz solową płytę „Do kawy”.

Pani Anna jest obecnie studentką II roku PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie na kierunku pielęgniarstwo.

Pani Anna Najderek wykonała utwory:
  1. "Romans" Vincentego Gomeza,
  2. "Tango Argentino" Bartolomeo "Kalatajuda",
  3. "Barkarola" Aleksandra Tansmana,
  4. "Kanarios" Gaspara Sanza.
Uroczystości uświetnił swoim śpiewem Chór Kantata z Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie pod dyrekcją pani Kamilli Wesołowskiej. Na zakończenie wszyscy odśpiewali Gaudeamus Igitur.
0102030405
0607080910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
4142434445
4647484950
5152535455