Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

KadraPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zatrudnia 160 pracowników naukowo-dydaktycznych. Są wśród nich uczeni o międzynarodowej renomie, specjaliści w dziedzinach nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych oraz młodzi pracownicy nauki, którzy realizują badania m.in. w poznańskich ośrodkach akademickich. Nasi wykładowcy dzielą się ze studentami swoją wiedzą, umiejętnościami, wynikami badań i pasją.

W roku akademickim 2013/2014 zajęcia dydaktyczne prowadziło 155 pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na umowę o pracę, umowę o dzieło oraz umowę zlecenie. Wśród nich uczelnia zatrudniała: 29 osób na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 81 osób na stanowisku wykładowcy, 3 osoby na stanowisku docenta, 5 osób na stanowisku lektora i  44 osoby na stanowisku asystenta. W minionym roku akademickim dr inż. Rafał Różycki wykładowca w Instytucie Informatyki PWSZ w Gnieźnie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka, specjalności teoria szeregowania zadań.

W PWSZ w Gnieźnie poza dydaktyką są prowadzone prace badawcze czego wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach naukowych a także wynalazki, które mają znaczenie praktyczne. W dniu 01 marca 2017 r. PWSZ w Gnieźnie zgłosiła patent zatytułowany „Hydrofilowy antyseptyczny napełniacz z udziałem nanocząsteczek srebra dla polimerów poliolefinowych hydrofobowych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie do wytwarzania kompozytów o działaniu drobnoustrojowym”. Twórcami wynalazku są: mgr Daniel Hybiak, doktorant PP oraz wykładowcy PWSZ w Gnieźnie:  prof. dr hab. Józef Garbarczyk oraz dr Beata Dudzińska-Bajorek.

Strukturę zatrudnienia pracowników naukowo – dydaktycznych ze względu na tytuł lub stopień naukowy przedstawia poniższa tabela:

Tytuł lub stopień naukowy 2013/2014
prof. dr hab. 13
dr hab. 17
dr 83
mgr 42

 

Ponadto Uczelnia zatrudniała 35 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

patent

Pracownicy etatowi Uczelni

Instytut Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

Instytut Nauk o Zdrowiu

 • Basa Anna
 • Bączyk Grażyna
 • Formanowicz Dorota
 • Kaczmarek-Kanold Małgorzata
 • Łuczak Jacek
 • Majewski Przemysław
 • Malinger Stanisław
 • Ulatowska Agnieszka
 • Umbreit Michał
 • Skrzyńska Justyna
 • Zielińska-Żybura Aneta

Instytut Zarządzania i Transportu

 • Babiak Maciej
 • Berdychowski Maciej
 • Bondarowska Karolina
 • Grabański Szymon
 • Iskra Antoni
 • Kawczyński Wacław
 • Krzymień Anna
 • Maluśkiewicz Piotr
 • Mielniczak Janusz
 • Popławski Stanisław
 • Raczyk Ryszard
 • Romanow Paweł
 • Siewczyński Łucjan
 • Susła Bronisław
 • Szumigała Maciej

Matematyka

 • Tomczak Karolina

Studium Języków Obcych

 • Matysiak Karol
 • Szczuka-Dorna Liliana
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com