Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Małgorzata Sternadr hab. inż. Małgorzata Sterna, prof. nadzw. prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Małgorzata Sterna jest absolwentką Politechniki Poznańskiej. Studia na kierunku informatyka ukończyła w 1996 roku otrzymując Nagrodę Rektora Politechniki Poznańskiej dla Wyróżniającego się Absolwenta PP „Suma Cum Laude”. W 2000 roku uzyskała na Politechnice Poznańskiej stopień doktora, a w 2007 roku stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka, w specjalności teoria szeregowania zadań. Zarówno rozprawa doktorska jak i habilitacyjna zostały wyróżnione nagrodą Rektora Politechniki Poznańskiej. Małgorzata Sterna jest laureatką stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców (2000, 2001) oraz Nagrody Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk (2008).

Działalność dydaktyczną w PWSZ w Gnieźnie Małgorzata Sterna rozpoczęła już w 2004 roku. Od 2010 roku jest zatrudniona w Instytucie Informatyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Małgorzata Sterna pełni funkcję  edytora wspomagającego czasopisma Omega - The International Journal of Management Science oraz przygotowuje recenzje artykułów zgłaszanych do kilkunastu innych czasopism z „listy filadelfijskiej” (np. European Journal of Operational Research, Journal of Scheduling, Journal of Heuristic, Computers & Operations Research, Computers & Industrial Engineering, International Journal of Production Economics itd). W latach 2009-2011 pełniła funkcję eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku informatyka. Obecnie jest  członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w  kadencji 2012-2015 (Zespół Nauk Technicznych).

Zainteresowania naukowe obejmują głównie teorię szeregowania zadań ze szczególnym uwzględnieniem problemów deterministycznych i systemów z maszynami dedykowanymi, teorię złożoności obliczeniowej w szczególności dowodzenie trudności problemów kombinatorycznych, konstrukcję algorytmów, projektowanie metod metaheurystycznych, elementy teorii grafów oraz optymalizacji kombinatorycznej.

Najważniejsze publikacje:

 • M. Cicheński, M. Miszkiewicz, M. Jarus, M. Sterna, J. Szymczak, Supporting supply process in charitable organizations by genetic algorithm, Computers & Industrial Engineering 88 (2015) 39-48.
 • M. Sterna, A survey of scheduling problems with late work criteria, Omega 39(2) (2011) 120-129.
 • M. Sterna, E. Pesch, Late work minimization in flow shop by a genetic algorithm, Computers & Industrial Engineering 57/4 (2009) 1202-1209.
 • J. Błażewicz, E. Pesch, M. Sterna, F. Werner, Metaheuristic approaches for the two-machine flow-shop problem with weighted late work criterion and common due date, Computers & Operations Research 35/2 (2008) 574-599.
 • M. Sterna, Late work minimization in a small flexible manufacturing system, Computers & Industrial Engineering 52/2 (2007) 210-228.
 • M. Sterna, Dominance relations for two-machine flow shop problem with late work criterion, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 55/1 (2007) 59-69.
 • J. Błażewicz, E. Pesch, M. Sterna, F. Werner, A note on two-machine job shop with weighted late work criterion, Journal of Scheduling 10/2 (2007) 87-95.
 • J. Błażewicz, E. Pesch, M. Sterna, F. Werner, A comparison of solution procedures for the flow shop scheduling with late work criterion, Computers & Industrial Engineering 49/4 (2005) 611-624.
 • J. Błażewicz, E. Pesch, M. Sterna, F. Werner, Metaheuristic algorithms for late work minimization in two-machine flow shop with  common due date, Lecture Notes in Artificial Intelligence 3698 (2005) 222-234.
 • J. Błażewicz, E. Pesch, M. Sterna, F. Werner, The two-machine flow shop scheduling problem with weighted late work criterion and common due date, European Journal of Operational Research 165/2 (2005) 408-415.
 • J. Błażewicz, E. Pesch, M. Sterna, A novel representation of graph structures in web mining and data analysis, Omega 33/1 (2005) 65-71.
 • J. Błażewicz, E. Pesch, M. Sterna, F. Werner, Flow shop scheduling with late work criterion – choosing the best solution strategy, Lecture Notes in Computer Science 3285 (2004) 68-75.
 • J. Błażewicz, E. Pesch, M. Sterna, F. Werner, Open shop scheduling problems with late work criteria, Discrete Applied Mathematics 134 (2004) 1-24.
 • J. Błażewicz, E. Pesch, M. Sterna, The disjunctive graph machine representation of the job shop scheduling problem, European Journal of Operational Research 127/2 (2000) 317-331.
 • J. Błażewicz, E. Pesch, M. Sterna, A note on disjunctive graph representation, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 47/1 (1999) 103-114.
 • J. Błażewicz, E. Pesch, M. Sterna, A branch and bound algorithm for the job shop scheduling problem, w: A. Drexl, A. Kimms (Eds.) Beyond Manufacturing Resource Planning (MRPII). Advanced Models and Methods for Production Planning. Chapter 4:  Sequencing and Scheduling, Springer, Heidelberg (1998) 219-254.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com