Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Agnieszka Matłokaagnieszka matlokadr Agnieszka Matłoka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie o profilu biologiczno-chemicznym

STANOWISKO: wykładowca w Instytucie Inżynierii i Ochrony Środowiska

WYKSZTAŁCENIE: 

 • Stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych w zakresie chemii analitycznej
  Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Specjalność: chemia analityczna (2004)
 • Studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierunek studiów chemia (1998)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONYCH PRZEDMIOTÓW NA UCZELNI:

 • Chemia analityczna i instrumentalna (ćwiczenia, laboratoria, wykłady);
 • Chemia fizyczna (laboratoria, wykłady, ćwiczenia);
 • Elementy oceny statystycznej wyników i walidacji metod analitycznych (wykłady);
 • Metody biologiczno-chemiczne w ochronie środowiska (wykłady, ćwiczenia);
 • Technologie biochemiczne (wykłady, projekty);
 • Laboratorium dyplomowe – promotor prac dyplomowych inżynierskich;
 • Monitoring i metody kontroli środowiska (laboratoria);
 • Chemia wody, ścieków i odpadów (laboratoria);
 • Gospodarka odpadami niebezpiecznymi (wykład);
 • Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przemysłowych metodami chemicznymi (wykład)
 • Recenzent prac dyplomowych inżynierskich.

POPULARYZACJA WIEDZY Z CHEMII I OCHRONY ŚRODOWISKA WŚRÓD UCZNIÓW:

 • popularyzacja wiedzy wśród uczniów:  z zakresu chemii i szeroko pojętej ochrony środowiska (zajęcia laboratoryjne, wykłady otwarte dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych); popularyzacja wiedzy z ochrony środowiska na łamach czasopism popularno-naukowych; wykłady, zajęcia laboratoryjne w Akademii Młodego Inżyniera w PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie (dla uczniów szkół podstawowych rok Akadem. 2014/2015)
 • wykłady dla młodzieży szkolnej
  1). "Oznaczanie fosforu w glebie rolnej i archeologicznej metodą spektrofotometryczną" (wykład)
  2). "Chemia związków chromu i manganu" (wykład z pokazami doświadczeń chemicznych)
  3). "Chemia związków miedzi" (wykład z pokazami doświadczeń chemicznych)
 • zajęcia warsztatowo-laboratoryjne dla młodzieży szkolnej
  1). "Młody chemik bada właściwości przetworów mlecznych (np. pH mleka metodą alizarolową) i wykrywa fałszowane mleko i śmietankę";    (laboratorium chemiczne)
  2). "Od nikotyny do witaminy B - projektowanie cząsteczek naturalnych alkaloidów i witamin" zastosowanie programu ACDLabs ChemSketch; (laboratorium komputerowe)
  3). "Schemat procedury przygotowania próbek gleby i mieszanin gleba-popiół na oznaczanie zawartości fosforu metoda spektrofotometryczną z molibdenianem amonu"; zastosowanie programu ACDLabs ChemSketch; (laboratorium komputerowe)

OBECNIE PEŁNIONE FUNKCJE NA UCZELNI:

 • Członek Komisji  ds. przyznawania stypendium z własnego funduszu stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie (2008 – obecnie)
 • Komitet Organizacyjny  Maratonu Chemicznego, Konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska; funkcja sekretarza 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE:

 • chemia analityczna  i instrumentalna; chemia fizyczna,  analiza jakościowa  i ilościowa metody chromatografii gazowej i cieczowej (HPLC z detektorem DAD, TLC, GC;  GC-MS, HPLC-MS) w rozdzielaniu i identyfikacji składu mieszanin,  metody spektrofotometryczne UV-VIS, IR; absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS); ocena statystyczna wyników; oznaczanie jakościowe i ilościowe kationów i anionów  oraz zanieczyszczeń organicznych (np. formaldehydu) w próbkach środowiskowych;
 • realizacja projektu naukowo-badawczego we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie z Działem Konserwacji Muzealiów nt.– „Oznaczanie zawartości polietylenoglikoli w próbkach drewna archeologicznego w konserwowanych zabytkach – metoda spektrofotometryczna”; oraz   projektu nt. „Oznaczania zawartości fosforu ogólnego w próbkach gleby pobranej ze stanowisk archeologicznych w Biskupinie, metoda spektrofotometryczna; (realizowany w ramach prowadzonych dyplomowych pracy inżynierskich)

UDZIAŁ W TEMATACH BADAWCZYCH W LATACH 1999-2003 realizowanych na Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

A.    we współpracy międzyuczelnianej Projekty badawcze realizowany przez Katedrę i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w  Poznaniu we współpracy z Zakładem Fotochemii UAM „Badania fotofizyczne i fotochemiczne aktywnych farmakologicznie pochodnych 1,4-dihydropirydyny oraz wybranych tioketonów aromatycznych”projekt nr PU-II-11
1). 1999/2000 ETAP II „Trwałość fotochemiczna modyfikowanych pochodnych 1,4-dihydropirydyny – potencjalnych antagonistów kanału wapniowego”
2). 2000/2001 ETAP III „Trwałość fotochemiczna pochodnych heksahydrochinoliny (HHQ) – związków o potencjalnym działaniu jako antagonistów wapnia”
B.     w ramach badań statutowych w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganiczne i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w  Poznaniu, które były prowadzone w cyklu 3-letnim:
1). 1999r.; nr 502-3-07-60 „Walidacja metody spektrofotometrycznej i HPLC wykorzystywanej do oznaczania produktów fotodegradacji pochodnych 1,4-dihydropirydyny”
2). 2000r.; nr 502-3-07-60 „Metoda HPTLC i HPLC w ocenie fotodegradacji pochodnych  heksahydrochinoliny – potencjalnych antagonistów wapnia”
3). 2001r.; nr 502-3-07-60„Metody chromatograficzne w ocenie właściwości chiralnych pochodnych heksahydrochinoliny”

WYKAZ PUBLIKACJI:

W wydawnictwie uczelni; Skrypty, podręczniki akademickie
[1].  Jadwiga Szołkowska-Malińska; Agnieszka Matłoka; Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów studiów inżynierskich o kierunku Ochrona Środowiska; Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła  Zawodowa w Gnieźnie (2010); skrypt;  ISBN 978-83-926698-2-1
[2]. Agnieszka Matłoka, Jadwiga Mielcarek; Leki a ochrona środowiska (rozdział); książeczka Z myślą o środowisku…. Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie; 2013; str.41-46; ISBN 978-83-926698-9-0

W czasopismach naukowych, punktowanych polskich i zagranicznych

[1].  Agnieszka Matłoka, Sławomir Binkowski,  Beata Dudzińska-Bajorek, Jerzy Siepak,  Szymon Nowaczyk,  Iwona Binkowska; MIEDŹ - WPŁYW NA ROŚLINY, ZWIERZĘTA, ZDROWIE CZŁOWIEKA I ROLA MIKROORGANIZMÓW; Aura Ochrona Środowiska nr 6; str.11-14 (2017) (DOI:10.15199/2.2017.6.2; 6pkt na liście czasopism punktowanych czB MNiSW)
[2]. Agnieszka Matłoka, Sławomir Binkowski, Beata Dudzińska-Bajorek, Jerzy Siepak, Szymon Nowaczyk, Iwona Binkowska; Miedź zastosowanie, wpływ na środowisko i uregulowania prawne; Aura Ochrona Środowiska nr 5, str.3-8, 2017 (DOI:10.15199/2.2017.5.1; 6pkt na liście czasopism punktowanych czB MNiSW)
[3]. A. Matłoka, I. Budnik, J. Siepak; Quantitative determination of iso-alpha acids in beers from Polish market by UV spectrophotometric method and the statistical evaluation of results;  EKOLOGIA I TECHNIKA; vol. XXIII, nr 3 (136), 2015; ISSN 1230-462X
[4]. A. Matłoka, J. Karliński-Kociuba, Ł. Pilaczyński, M. Fejfer, S. Nowaczyk, J. Siepak; An examination of the level of phosphorus in the soil as an indicator of human activity in prehistory at archaeological site no. 15a in Biskupin;  EKOLOGIA I TECHNIKA; vol. XXIII, nr 2 (135),str.71-79; 2015; ISSN 1230-462X
[5]. A. Matłoka, M. Wiktorska, J. Karliński-Kociuba, Ł. Pilaczyński, S. Nowaczyk, J. Siepak ; Pilotażowe badania poziomu fosforu w glebie rolnej z Powidza i w warstwie kulturowej ze stanowiska archeologicznego nr 15a w Biskupinie; EKOLOGIA I TECHNIKA; vol. XX, nr 6 (133), str.316-324; 2014; ISSN 1230-462X
[6]. Agnieszka Matłoka, Beata Dudzińska-Bajorek; Rola parków w programie rewitalizacji Gniezna; str.17-20;  Miesięcznik Aura Ochrona Środowiska; Wyd. Sigma NOT Naczelna Organizacja Techniczna 2/2014; Indeks 351792
[7]. J. Sławiński, A. Matłoka; Bezodpadowe i bezemisyjne oczyszczanie spalin z SO2/NOx na
przykładzie technologii oczyszczania gazów odlotowych z wykorzystaniem wiązki elektronów (EBFGT); EKOLOGIA I TECHNIKA; vol. XX, nr 4 (119), 238-246; 2012; ISSN 1230-462X
[8].   Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka; Gas chromatography-mass spectrometry identification of photoproducts of hexahydroquinoline derivatives: Potential calcium channel antagonists, J. Chromatogr. B, 819; 17-23, 2005;
[9]. Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka, Paweł Grobelny; Studies of identification of photoproducts of hexahydroquinoline derivatives by GC-EI-MS and HPLC-ESI-MS; Drug Dev. Ind. Pharm.vol.31,number 9, 861-869,2005;
[10]. Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka; GC-MS w identyfikacji fotoproduktów pochodnych heksahydrochinoliny –  potencjalnych antagonistów kanału wapniowego Materiały Konferencji Naukowej „Kompleksowa ocena jakości substancji  leczniczych i postaci  farmaceutycznych” 18-19 września 2003, Poznań, KU8 s.57 ISBN 83-88732-17-X
[11].   Jadwiga Mielcarek,  Cihat Safak, Rahime Simsek, Agnieszka Matłoka , Photochemical study of hexahydroquinoline derivatives - a new group of calcium antagonists. Arch.Pharm.(Weinheim).335,77-82, 2002  
[12].    Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka , Comparison of analytical methods for investigating the photostability of 1,4-dihydropyridine derivatives in compliance with recommendations of ICH.
Intern. J. Pharm. Medicine 15,231-236, 2001
[13].   Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka, Rahime Simsek, Cihat Safak, Spectral and photochemical properties of calcium antagonist from the group of hexahydroquinoline derivatives.; Annals of the Polish Chemical Society, September, p.238, 2001

W czasopismach o charakterze popularyzującym wiedzę przyrodniczą  z zakresu ochrony środowiska, ekologii
[14].   A. Matłoka; Piękno zespołu parkowo-pałacowego w Dobrzycy w odsłonach zmieniających się pór roku ; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 8 (141); str.19-21 sierpień 2015; ISSN 1731-6944
[15]. K. Darul, A. Matłoka; Stres u koni a l-tryptofan ; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 8 (129); str.12-15 sierpień 2014; ISSN 1731-6944
[16]. A. Matłoka, Joanna Bleja; PEG w kosmetykach – czy bezpieczny dla zdrowia i środowiska; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 9 (118); str.7-9 wrzesień 2013; ISSN 1731-6944
[17]. Agnieszka Matłoka, Jadwiga Mielcarek; Leki a ochrona środowiska; książeczka Z myślą o środowisku…. Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie; str.41-46, 2013;ISBN 978-83-926698-9-0
[18]. A. Matłoka; Zrozumieć mowę wiernego przyjaciela psa i być odpowiedzialnym opiekunem; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 3 (112); str.9-11marzec 2013; ISSN 1731-6944
[19]. Agnieszka Matłoka; Rozwój synogarlicy tureckiej; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 9 (106); str.13-14wrzesień 2012; ISSN 1731-6944
[20]. Agnieszka Matłoka, Małgorzata Łabędzka; Bor – dlaczego ważne jest oznaczanie
 tego mikroelementu w glebie?; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 8 (93); str.14-16; sierpień 2011; ISSN 1731-6944
[21]. Agnieszka Matłoka, Przemysław Kępa; E-odpady narastającym, ale rozwiązywanym problemem w Australii; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 6 (91); str.5-6; czerwiec 2011; ISSN 1731-6944
[22]. Agnieszka Matłoka; E-odpady elektryczne i elektroniczne – Problemem Błękitnej   Planety Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 12 (85); str.4-7; grudzień 2010; ISSN 1731-6944
[23]. Agnieszka Matłoka; Karol Ciążyński; Formaldehyd w aspekcie ochrony środowiska  i zdrowia człowieka;  Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 9 (82); str.5-8; wrzesień 2010; ISSN 1731-6944
[24]. Anna Kowszewicz, Agnieszka Matłoka, Jerzy Siepak, Negatywne i pozytywne oblicze morfiny – wpływ na zdrowie człowieka, inne organizmy żywe i obecność w środowisku; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 7 (152); str.6-9 lipiec 2016; ISSN 1731-6944.
[25]. mgr inż. Marta Bugajewska, dr Agnieszka Matłoka;  Warto poznać - składowanie i technologie neutralizacji odpadów azbestowych; Ekonatura - Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny nr 2(171), s. 22-24 ; luty  2018 rok; ISSN 1731-6944.
[26]. mgr inż. Marta Bugajewska, dr Agnieszka Matłoka, dr Piotr Krajewski, prof.zw. dr inż. hab. Marek Sozański; Szkodliwość azbestu w świadomości społecznej; PRZEGLĄD KOMUNALNY, nr 4(409) str.64-67, (2018).

W wydawnictwie uczelni; konferencje, seminaria
[24]. Agnieszka Kamińska, promotor: Agnieszka Matłoka, Analiza jakościowa i metoda spektrofotometryczna oznaczania jonów żelaza (III) w wodzie gruntowej o podłożu torfowym z  Półwyspu Biskupińskiego; II Międzyuczelniane Seminarium studenckich Kół Naukowych „ Technologie dla Ochrony Środowiska” 14-15 grudnia 2011 roku; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;s.19-20; Wyd. PWSZ w Gnieźnie; ISBN 978-83-926698-9-0
[25]. Natalia Wąsowicz, promotor: Agnieszka Matłoka, Oznaczanie jonów wapnia  i magnezu w próbkach ścieków z przemysłu ziemniaczanego oraz ich wykorzystanie; II Międzyuczelniane Seminarium studenckich Kół Naukowych „ Technologie dla Ochrony Środowiska” 14-15 grudnia 2011 roku; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;s.38-39; Wyd. PWSZ w Gnieźnie;  ISBN 978-83-926698-9-0
[26]. Agata Olszewska, promotor: Agnieszka Matłoka, Ustalanie warunków analizy miareczkowania konduktometrycznego w oznaczaniu siarczanów w próbkach wody gruntowej z Półwyspu Biskupińskiego oraz wody z Jeziora Biskupińskiego; II Międzyuczelniane Seminarium studenckich Kół Naukowych „ Technologie dla Ochrony Środowiska” 14-15 grudnia 2011 roku; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;s.53-54; Wyd. PWSZ w Gnieźnie;  ISBN 978-83-926698-9-0
[27]. Katarzyna Zarębska, Agnieszka Matłoka, Oznaczanie zawartości formaldehydu w reakcji z kwasem chromotropowym w  wyciągu wodnym z opakowań tekturowych do przechowywania pizzy  – metoda klorymetryczna; Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Ekologiczne  i  energetyczne zagrożenia i nowe wyzwania” 15-16 marca 2010 roku; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;s.112-115; Wyd. PWSZ w Gnieźnie; ISBN 978-83-926698-3-8
[28]. Monika Garstka, Agnieszka Matłoka, Walidacja metody  spektrofotometrycznej oznaczania formaldehydu w wyciągu wodnym opakowań tekturowych; Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej  „Ekologiczne i  energetyczne zagrożenia i nowe wyzwania” 15-16 marca 2010 roku;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;s.122-125; Wyd. PWSZ w  Gnieźnie;  ISBN 978-83-926698-3-8
[29]. Anna Kuśnierkiewicz, Dominika Trzcińska, Agnieszka Matłoka; Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie w przeliczeniu na chlorek sodu w artykułach paszowych; Seminarium – Technologie przyjazne  środowisku, Komunikat, str.7; 16 grudnia 2008 rok; Gniezno
[30].  Irena Budnik, Agnieszka Matłoka; Oznaczanie zawartości substancji goryczkowych metodą spektrofotometryczną w wybranych produktach przemysłu browarniczego; Seminarium – Technologie przyjazne  środowisku, Komunikat, str.10; 16 grudnia 2008 rok; Gniezno
[31]. Karol Ciążyński, Agnieszka Matłoka; Metoda spektrofotometryczna oznaczania formaldehydu w wyciągu wodnym z opakowania tekturowego przeznaczonego do przechowywania jajek; Seminarium – Technologie przyjazne  środowisku, Poster, str.21; 16 grudnia 2008 rok; Gniezno
[32]. Krystian Romanowski, Agnieszka Matłoka; Oznaczanie zawartości popiołu ogólnego i  popiołu nierozpuszczalnego w 10% KCl w wybranych kawach zbożowych; Seminarium – Technologie przyjazne  środowisku, Poster, str.23; 16 grudnia 2008 rok; Gniezno
[33]. Magdalena Nawrot, Justyna Jastrzębska, Agnieszka Matłoka; Oznaczanie całkowitej zawartości fosforu metodą spektrofotometryczną w paszach o niskiej zawartości fosforu; Seminarium – Technologie przyjazne  środowisku, Poster, str.39; 16 grudnia 2008 rok; Gniezno

Konferencje i sympozja- krajowe i międzynarodowe lata 1998-2003  (komunikaty i postery)
[1].  Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka; GC-MS w identyfikacji fotoproduktów pochodnych heksahydrochinoliny –    potencjalnych antagonistów kanału wapniowego; Materiały Konferencji Naukowej „Kompleksowa ocena jakości substancji  leczniczych i postaci  farmaceutycznych” 18-19 września 2003, Poznań, KU8 s.57(komunikat ustny)
[2]. Natalia Tomczak, Agnieszka. Matłoka, Jadwiga Mielcarek; Metoda HPLC – MS w identyfikacji produktów fotodegradacji pochodnych Heksahydrochinoliny; VII Środowiskowa Konferencja  Naukowa Chemików„Chemia – nauka, przemysł  i edukacja w XX wieku”, Poznań 10 – 12 czerwca  2002; S6 – 28, s.382
[3].  Jadwiga Mielcarek, Agnieszka. Matłoka, Rafał Frański; HPLC – MS w ocenie produktów fotodegradacji nisoldypiny;  XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków 9 – 13   września 2002, S 11 – Chemia Biologiczna, s. 859
[4].  Agnieszka Matłoka, Jadwiga Mielcarek, Włodzimierz Augustyniak, Grażyna  Nowacka, Metoda GC-MS w identyfikacji produktów fotodegradacji nowej grupy antagonistów  wapnia; Sympozjum LEK „Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku”, 26-27 wrzesień 2002,Kraków,
(komunikat ustny)
[5].  Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka, Olga Szamburska; Trwałość fotochemiczna leków Медицинское образоване XXI века – Сборник научных трудов (Материалы миеждународной конференции) - Витебск 2002 243-245 (2002)
[6].  Jadwiga Mielcarek,  Wlodzimierz Augustyniak, Agnieszka Matłoka, Grażyna Nowacka; Badania kinetyczne fotodegradacji pochodnych heksahydrochinoliny -  nowej grupy antagonistów wapnia;  „Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach”,  Mikrosympozjum, Poznań, 11 maja 2001, P-14
[7].  Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka, Rahime Simsek, Cihat Safak; Właściwości spektralne i fotochemiczne antagonistów wapnia z grupy pochodnych  heksahydrochinoliny; XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
 Katowice, 9-13 września 2001, S15-P45
[8].  Agnieszka Matłoka, Jadwiga Mielcarek, Cihat Safak; Produkty fotodegradacji nowej grupy potencjalnych antagonistów wapnia XVIII Naukowy Zjazd Polskiego towarzystwa Farmaceutycznego,Poznań,19-22 września  2001, PR.I.P-43 str. 70
[9].  Włodzimierz Augustyniak, Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka; Trwałość fotochemiczna pochodnych heksahydrochinoliny (HHQ) – związków o potencjalnym działaniu jako antagonistów wapnia Sympozjum dotyczące prezentacji projektów badawczych wykonywanych we  współpracy Akademii  Medycznej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Ciążeń, 4 czerwca 2001,
[10].  Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka ; Analysis of photochemical stability of felodipine performmed in     compliance with recommendations of  ICH; VI Polish Conference on Analytical Chemistry, „Chemia Analityczna u progu trzeciego tysiąclecia (III)” , Gliwice, 9-14 lipca 2000, s.349, SIV, P-28
[11]. Włodzimierz Augustyniak, Jadwiga Mielcarek, Grażyna Nowacka, Agnieszka Matłoka; Właściwości spektralne pochodnych heksahydrochinoliny  – potencjalnych antagonistów kanału wapniowego; Sympozjum "Postęp w zakresie oznaczania leków w materiale biologicznym i w interpretacji wyników",  Poznań, 21-22 września, 2000, P-13
[12]. Stanisław Kowalak, Krystyna Nowińska, Wioleta Kruszyna, Agnieszka Matłoka, Elias Klemm, Garhard Emig, Andreas Reitzmann Catalytic properties of the iron modyfied ZSM-5 for the oxidation reactions4th European Congress on Catalysis EUROPA CAT-IV, Catalysis and chemical technologies for a sustainable future, Italy, Rimini, 5-10 September, 1999, P/II/313
[13]. Krystian Stawiński, Agnieszka Matłoka, Stanisław Kowalak; Synteza mezoporowatych sit molekularnych zawierających cynk; V Forum Zeolitowe, „Zeolity - synteza, adsorpcja, kataliza”, organizowany przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Polskie Towarzystwo Zeolitowe, Kraków, 7 – 9 maja 1998

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Statuetka z brązu LAUR  EKOPRZYJAŹNI 2014 w kategorii III: dla osoby indywidualnej za wybitne zasługi na rzecz ekologii, w edukacji ekologicznej (przyznawane przez Kapitułę na wniosek Redakcji Ekonatury Ogólnopolskiego Miesięcznika Ekologicznego); 23.04.2015 roku. Relacja z wydarzenia.

  statuetka

 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie; 2014 rok
 • Dyplom Szczególnego Uznania za wspieranie edukacji ekologicznej w Polsce; Wrocław, maj 2013 rok (wyróżnienie przyznawane przez Zarząd i Redakcję Ekonatury Ogólnopolskiego Miesięcznika Ekologicznego). Relacja z wydarzenia.
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie; 2010 rok
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie; 2006 rok
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com