Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Elektronika i telekomunikacja - profil praktyczny, rok akademicki 2014/2015

STUDIA STACJONARNE - 3,5 roku (7 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE - 4 lata (8 semestrów)

Baza laboratoryjna
Obecnie na kierunku prowadzone są następujące laboratoria:
W sali nr 107, budynek nr 4, ul. Wrzesińska 43-55
Wyposażenie: 14 stanowisk komputerowych

Laboratorium - Technika Cyfrowa    
Laboratorium zaznajamia  studentów z zagadnieniami projektowania i testowania układów cyfrowych: kombinacyjnych i sekwencyjnych. Celem laboratorium jest opanowanie podstawowych zasad projektowania układów cyfrowych, nauka posługiwania się oprogramowaniem umożliwiającym testowanie zaprojektowanych układów.
Na zajęciach wykorzystywane jest oprogramowanie Atanua umożliwiające: tworzenie prostych układów cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych oraz testowanie poprawności ich działania.
W ramach zajęć laboratoryjnych z Techniki Cyfrowej studenci projektują proste układy kombinacyjne oraz sekwencyjne. Do każdego ćwiczenia dołączana jest lista zadań, które należy wykonać. Za pomocą oprogramowania symulacyjnego studenci sprawdzają poprawności działania zaprojektowanych układów. Wykonane projekty oddają w formie sprawozdania, które podlega ocenie przez prowadzącego zajęcia.

Laboratorium – Fale i anteny            
Laboratorium zaznajamia  studentów z zagadnieniami badania charakterystyk kierunkowych anten. Umożliwia obserwację propagacji fal w linii transmisyjnej oraz zaznajamia z takimi zjawiskami jak opóźnienie, odbicia, tłumienie.
Na zajęciach wykorzystywane jest oprogramowanie MATLAB i LTspice.
Zajęcia laboratoryjne pozwalają nabyć umiejętności związanych z:
•    obsługą oprogramowania LTspice i przeprowadzania za jego pomocą symulacji umożliwiających obserwacje propagacji fal w linii transmisyjnej wraz z towarzyszącymi zjawiskami fizykalnymi
Wykorzystaniem oprogramowania do:
•    symulacji linii transmisyjnych sprzężonych umożliwiających obserwację zjawiska przeników
•    symulacji szumów generowanych w układzie zasilania szybkich układów cyfrowych
•    badania charakterystyki kierunkowej wybranego szyku antenowego rozmieszczonego dowolnie na  płaszczyźnie
•    badania charakterystyki kierunkowej wybranego szyku antenowego liniowego
•    badania charakterystyki kierunkowej wybranego szyku antenowego planarnego


Laboratorium - Inteligentne budynki  
Zajęcia ćwiczeniowe w laboratorium realizowane są w oparciu o opracowane 14 ćwiczeń
 z wykorzystaniem środowiska LCN-PRO i zestawów LCN, sterowanie instalacjami w modelu inteligentnego budynku z wykorzystaniem przekaźników programowalnych Easy, sterowanie instalacjami w budynku inteligentnym z wykorzystaniem serwera webowego WebEmbed, sterowanie modelem windy z wykorzystaniem portu równoległego komputera PC i opracowanych inteligentnych algorytmów. Przygotowanie projektu zaliczeniowego – z wykorzystaniem LCN, WebEmbed lub PC jako narzędzia do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku.

W sali nr 04, budynek nr 4, ul. ul. Wrzesińska 43-55

Laboratorium – Optotelekomunikacja    
Zaznajamia  studentów z zagadnieniami transmisji światłowodowej i systemów światłowodowych dwojako:
a)    poprzez badanie właściwości i parametrów elementów systemu transmisyjnego:
różnych włókien, sprzęgaczy szerokopasmowych i selektywnych, multipleksera WDM, laserów FP i DFB, odbiornika optycznego, wzmacniacza włóknistego EDFA , siatek Bragga, izolatorów, tłumików itd.,  a następnie składanie tego systemu z cegiełek w działającą całość
b) przez nabycie umiejętności łączenia włókien i montażu zakończeń, montażu mufy przelotowej oraz praktyczne pomiary instalacyjne i utrzymaniowe (serwisowe) toru światłowodowego – nabycie umiejętności obsługi reflektometru, pomiar poziomu mocy optycznej, pomiar widma optycznego, ocena stanu złączy itp.
Na laboratorium wykorzystywane jest następujący sprzęt i zestawy dydaktyczne: spawarka światłowodowa z kompletem narzędzi, (nóż do cięcia włókien, reflektometr optyczny JDSU, 4 długości fal z laserem do prześwietlania, mikroskopem inspekcyjnym, nadajnikiem i miernikiem poziomu mocy optycznej), zestaw pomiarowy: nadajnik kalibrowany i miernik poziomu, oscyloskop cyfrowy z generatorem funkcyjnym.
Zestawy dydaktyczne używane podczas zajęć:
analizator widma optycznego
nadajnik optyczny (dioda LED, laser F-P, DFB)
elementy toru optycznego (włókna różnej długości do 10km, sprzęgacze, tłumiki itp.)
system WDM do czterech kanałów (lasery DFB, demultiplekser WDM, siatka Bragga)
badanie siatek Gragga, siatka jako filtr i sensor
wzmacniacz EDFA

W sali nr 05, budynek nr 4, ul. Wrzesińska 43-55

Laboratorium – Mikroprocesory        
Laboratorium zaznajamia  studentów z zagadnieniami programowania układów mikroprocesorowych. Celem laboratorium jest opanowanie podstawowych zasad programowania w języku asemblera przeznaczonym do mikroprocesorów 8-bitowych.
Studenci nabywają umiejętności pisania programów w asemblerze, debagowania, testowania i uruchamiania ich w środowisku przeznaczonym dla kontrolerów 8-bitowych 8051.
 Na zajęciach wykorzystywane jest oprogramowanie symulujące pracę zestawu mikroprocesorowego DSM51.
W ramach zajęć laboratoryjnych z Mikroprocesorów studenci piszą oprogramowanie w asemblerze procesora 8051 i nabywają umiejętności testowania i uruchamiania programów przy wykorzystaniu symulatora zestawu mikroprocesorowego 8051. Do każdego ćwiczenia dołączana jest lista zadań, które należy wykonać. Wykonane zadania studenci oddają w formie sprawozdań, które są sprawdzane przez prowadzącego zajęcia.

Laboratorium - Mikroprocesory Sygnałowe    
Laboratorium zaznajamia  studentów z zagadnieniami programowania mikroprocesorów sygnałowych. Celem laboratorium jest opanowanie podstawowych zasad programowania w języku asemblera przeznaczonym do stałoprzecinkowych mikroprocesorów sygnałowych firmy Analog Devices (ADSP).
Studenci nabywają umiejętności pisania programów w asemblerze, debagowania, testowania i uruchamiania ich w środowisku przeznaczonym dla stałoprzecinkowych mikroprocesorów sygnałowych ADSP.
 Na zajęciach wykorzystywane jest oprogramowanie VisualDSP symulujące pracę stałoprzecinkowych mikroprocesorów ADSP  DSM51.
W ramach zajęć laboratoryjnych z Mikroprocesorów studenci piszą oprogramowanie w asemblerze stałoprzecinkowych mikroprocesorów sygnałowych ADSP i nabywają umiejętności testowania i uruchamiania programów przy wykorzystaniu symulatora VisualDSP. Do każdego ćwiczenia dołączana jest lista zadań, które należy wykonać podczas zajęć. Wykonane zadania studenci oddają w formie sprawozdań, które są sprawdzane przez prowadzącego zajęcia.

Laboratorium - Telewizja Cyfrowa        
Laboratorium zaznajamia  studentów z zagadnieniami związanymi z podstawowymi algorytmami wykorzystywanymi do przetwarzania obrazów stosowanych w telewizji cyfrowej.
Studenci nabywają umiejętności pisania programów w środowisku MATLAB, które na zajęciach wykorzystywane jest do realizacji algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów używanych w telewizji cyfrowej.
Na zajęciach wykorzystywane jest oprogramowanie MATLAB.
W ramach zajęć laboratoryjnych z Telewizji Cyfrowej studenci piszą programy w środowisku MATLAB, które służą do przetwarzania obrazów, są przydatne do analizy obrazów i wizualizacji wyników. Do każdego ćwiczenia dołączana jest lista zadań, które należy wykonać podczas zajęć. Wykonane zadania studenci oddają w formie sprawozdań, które są sprawdzane przez prowadzącego zajęcia.

Laboratorium - Metodyka i Technika Programowania    
Laboratorium zaznajamia  studentów z zagadnieniami związanymi z podstawami programowania i algorytmiki w językach C i C++.
Studenci nabywają umiejętności opracowywania algorytmów na podstawie zadań opisowych i pisania prostych programów konsolowych w C i C++ w środowisku Visual C++ firmy Microsoft,
Na zajęciach wykorzystywane jest środowisko Visual C++ firmy Microsoft.
W ramach zajęć laboratoryjnych z Metodyki i Techniki Programowania studenci piszą programy konsolowe, ilustrujące podstawowe konstrukcje języka C i C++ oraz kompilują je, debagują i uruchamiają wykorzystując do tego celu środowisko programistyczne Dev C++. Do każdego ćwiczenia dołączana jest lista zadań, które należy wykonać podczas zajęć. Wykonane zadania studenci oddają w formie sprawozdań, które są sprawdzane przez prowadzącego zajęcia.

Laboratorium - Standardy transmisji danych w sieciach bezprzewodowych
Laboratorium zaznajamia  studentów z zagadnieniami związanymi z podstawowymi technikami wykorzystywanymi do przetwarzania sygnałów stosowanych w wybranych systemach bezprzewodowych.
Studenci nabywają umiejętności pisania programów symulacyjnych w środowisku MATLAB, które na zajęciach wykorzystywane jest do badania i prezentacji właściwości warstwy fizycznej i warstwy MAC w wybranych standardach sieci lokalnych. Badane są algorytmy wielodostępu, kodowania protekcyjnego, modulacji, algorytmy wykorzystywane w odbiornikach dedykowanych do pracy w sieciach bezprzewodowych.
Na zajęciach wykorzystywane jest oprogramowanie MATLAB.
W ramach zajęć laboratoryjnych studenci piszą programy w środowisku MATLAB, które służą do symulacji działania wybranych algorytmów stosowanych w standardach sieci bezprzewodowych np.: 802.11, Bluetooth, Zigbee, Wimax.  Programy te są przydatne do analizy właściwości najistotniejszych cech omawianych algorytmów i wizualizacji wyników. Studenci nabywają umiejętności pisania programów, na podstawie opisu określonych algorytmów, testowania poprawności ich działania i przeprowadzania badań symulacyjnych. Do każdego ćwiczenia dołączana jest lista zadań, które należy wykonać podczas zajęć.

Laboratorium - Technologia Bezprzewodowych Sieci Lokalnych
Laboratorium zaznajamia  studentów z zagadnieniami związanymi z podstawowymi technikami wykorzystywanymi do przetwarzania sygnałów stosowanych w bezprzewodowych sieciach lokalnych pracujących według różnych standardów np. 802.11, Bluetooth, Zigbee, Wimax.
Studenci nabywają umiejętności pisania programów symulacyjnych w środowisku MATLAB, które na zajęciach wykorzystywane jest do badania i prezentacji właściwości warstwy fizycznej i warstwy MAC w wybranych standardach sieci lokalnych, a także korzystając z punktów dostępowych firmy D-Link i Cisco zapoznają się ze sposobami konfiguracji urządzeń WLAN.
Na zajęciach wykorzystywane jest oprogramowanie MATLAB i punkty dostępowe firm Cisco i D-Link.
W ramach zajęć laboratoryjnych studenci piszą programy w środowisku MATLAB, które służą do symulacji działania wybranych algorytmów stosowanych w standardach bezprzewodowych sieci lokalnych. Programy te są przydatne do analizy właściwości najistotniejszych cech omawianych standardów i wizualizacji wyników. Wykorzystując punkty dostępowe firm Cisco i D-Link studenci nabywają umiejętności konfigurowania urządzeń WLAN w różnych trybach pracy.

Laboratorium – Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
W ramach zajęć laboratoryjnych studenci korzystają z pakietu programu MATLAB.
Laboratorium umożliwia nabycie umiejętności:
- stosowania podstawowych narzędzi i algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów
- praktycznej analizy dyskretnych sygnałów i systemów w dziedzinie czasu i częstotliwości
- projektowania filtrów cyfrowych podstawowymi metodami
- wyboru właściwego filtru (właściwego przetwarzania), adekwatnego do zamierzonego celu.
W ramach laboratorium realizowane są następujące ćwiczenia:
- Aproksymacja sygnałów szeregami Fouriera, efekt Gibbsa. Sygnały okresowe i prawie okresowe
- Próbkowanie sygnałów. Rekonstrukcja sygnałów z próbek
- Własności operacji kwantowania
- Transmitancja systemów dyskretnych, odpowiedź impulsowa, stabilność
- Dyskretna transformata Fouriera DFT, własności, przeciek widma, okna
- Projektowanie filtrów cyfrowych typu FIR (metoda okien, metoda aproksymacji)
- Projektowanie filtrów cyfrowych typu IIR (metoda transformacji biliniowej, metoda niezmienności
  odpowiedzi impulsowej)
- Filtr cyfrowy typu “ruchoma średnia”
- Cyfrowe uśrednianie koherentne
- Filtr medianowy
- Poprawa rozróżnialności składowych widma (uśrednianie wielokrotnych widm)
- Filtr grzebieniowy
- Cyfrowa korekcja systemów nieliniowych z nieciągłością (charakterystyka ze strefą martwą,
  charakterystyka z histerezą)

Laboratorium - Podstawy telekomunikacji         
a) Laboratorium symulacji komputerowej
Celem laboratorium jest pogłębienie zrozumienia  przez studentów koniecznych właściwości sygnałów stosowanych w telekomunikacji, kształtowania tych właściwości, procesów zachodzących w  układach i systemach telekomunikacyjnych oraz występujących zniekształceń i zakłóceń, poprzez studium wybranych przypadków. Rozwijanie umiejętności pracy w MATLABIE.
Realizowane ćwiczenia:
•    Modulacja AM z detektorem obwiedni
•    Modulacja  DSB-SC
•    Kanał telekomunikacyjny dolnopasmowy
•    Sygnały elementarne
•    Własności szumowe modulacji
b) Laboratorium z modelami fizycznymi – w przygotowaniu
W roku bieżącym (2014) dokonano zakupu trzech zestawów dydaktycznych w firmie HIK-Consulting. Są to: ST2156 Data Formatting and Carrier Modulation Transmitter, ST2157 Carrier Demodulation  and Data Reformatting Receiver,  ST2802 PCM, DPCM, CVSD Modulator & Demodulator. W oparciu o te zestawy i oscyloskopy zostaną opracowane ćwiczenia laboratoryjne.

Laboratorium - Telekomunikacyjne i nawigacyjne systemy satelitarne
Jest to laboratorium symulacji komputerowej. Wykorzystuje sprzęt i oprogramowanie dostępne w sali 05. Programy symulacyjne  zaimplementowano w środowisku MATLAB.                                                                                                                 
Laboratorium rozwija umiejętność badania zjawisk zachodzących w telekomunikacyjnych i nawigacyjnych systemach satelitarnych za pomocą symulacji w środowisku MATLAB.
Realizowane ćwiczenia:
•    Ruch satelity po orbicie keplerowskiej  część I  i część II
•    Dopplerowskie przesunięcie częstotliwości sygnałów nadawanych z satelitów nawigacyjnych
•    Dopplerowskie przesunięcie częstotliwości sygnałów nadawanych z satelitów na orbitach równikowych
•    O3b – satelitarny system teleinformatyczny dostarczający szerokopasmowego kanału łączności dla krajów leżących w pasie wokół równikowym pomiędzy 45 stopniem szerokości północnej i południowej

Laboratorium - Synchronizacja w systemach i sieciach telekomunikacyjnych
W przygotowaniu. Będzie korzystało z zasobów Sali nr 05. Symulacje zostaną przeprowadzone w środowisku MATLAB.
Laboratorium ułatwi przyswojenie wiedzy o własnościach pętli fazowej, metodach odtwarzania sygnałów synchronizacji i budowie różnych synchronizatorów.

W sali nr 06, budynek nr 4, ul. Wrzesińska 43-55
Wyposażenie: 14 stanowisk komputerowych

Laboratorium - Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych
Laboratorium uczy studentów praktycznej konfiguracji urządzeń sieciowych w zakresie ich ochrony przed nieautoryzowanym dostępem oraz w zakresie zapewnienia bezpiecznej komunikacji w sieciach korzystających z protokołu IP.
Na zajęciach wykorzystywane są rutery i przełączniki firmy Cisco: rutery serii 1700 oraz przełączniki serii 2900. Dodatkowo, studenci korzystają z oprogramowania do tworzenia bezpiecznych tuneli IPSec.
Zajęcia laboratoryjne obejmują nabycie umiejętności związanych z:
•    tworzeniem wirtualnych sieci prywatnych w architekturze nakładkowej z wykorzystaniem zestawu protokołów IPSec
•    tworzeniem wirtualnych sieci prywatnych w architekturze nakładkowej z wykorzystaniem zestawu protokołów GRE i IPSec
•    zwiększaniem niezawodności nakładkowych sieci wirtualnych w wyniku stosowania protokołów VRRP, HSRP, GLBP
•    tworzeniem bezpiecznego dostępu do zasobów firmowych dla telepracowników
•    konfiguracją mechanizmów detekcji zagrożeń bezpieczeństwa
•    wdrażaniem mechanizmów ograniczających podatność urządzeń sieciowych na ataki

Laboratorium - Protokoły routingu         
Laboratorium uczy studentów praktycznej konfiguracji ruterów w zakresie większości stosowanych współcześnie protokołów rutingu w sieciach korzystających z protokołu IP.
Na zajęciach wykorzystywane są rutery i przełączniki firmy Cisco: rutery serii 1700 oraz przełączniki serii 2900.
Zajęcia laboratoryjne obejmują nabycie umiejętności związanych z:
•    konfiguracją protokołu rutingu RIPv1, RIPv2, RIPng
•    konfiguracją jednoobszarowego protokołu rutingu OSPF
•    konfiguracją wieloobszarowego protokołu rutingu OSP
•    konfiguracją protokołu rutingu EIGRP
•    konfiguracją protokołu rutingu OSPF
•    konfiguracją protokołu BGP

Laboratorium - Sieci komputerowe        
Laboratorium uczy studentów podstawowej praktycznej konfiguracji urządzeń sieciowych, tj. ruterów i przełączników, w zakresie ich funkcjonowania w sieciach lokalnych i rozległych.
Na zajęciach wykorzystywane są rutery i przełączniki firmy Cisco: rutery serii 1700 oraz przełączniki serii 2900.
Zajęcia laboratoryjne obejmują nabycie umiejętności związanych z:
•    podstawową konfiguracją przełączników sieci Ethernet (tryby pracy, dostęp do urządzenia)
•    konfiguracją wirtualnych sieci lokalnych w przełącznikach sieci Ethernet
•    podstawową konfiguracją ruterów (tryby dostępu, zabezpieczenie rutera)
•    konfiguracją adresacji IPv4 i IPv6
•    konfiguracją rutingu statycznego
•    konfiguracją protokołu rutingu RIP i OSPF
•    analizą tablic rutingu
•    konfiguracją wirtualnych sieci lokalnych w ruterach
•    konfiguracją serwera DHCP
•    konfiguracją protokołu NAT

Laboratorium - Jakość obsługi w sieciach pakietowych     
Laboratorium uczy studentów zaawansowanej praktycznej konfiguracji urządzeń sieciowych w zakresie realizacji sieci IP, świadczących usługi o gwarantowanej i zróżnicowanej jakości.
Na zajęciach wykorzystywane są rutery i przełączniki firmy Cisco: rutery serii 1700 oraz przełączniki serii 2900.
Zajęcia laboratoryjne obejmują nabycie umiejętności związanych z:
•    konfiguracją mechanizmów klasyfikacji strumieni ruchu
•    konfiguracją mechanizmów znakowania strumienie ruchu
•    konfiguracją mechanizmów kształtowania strumieni ruchu
•    konfiguracją mechanizmów szeregowania zadań
•    konfiguracją mechanizmów zarządzania pamięcią buforową
•    wdrażaniem architektury Differentiated Services
•    konfiguracją mechanizmów sterowania przeciążeniem
•    konfiguracją rutingu strategicznego

Laboratorium - Sieci zintegrowane         
Laboratorium uczy studentów implementacji i korzystania z oprogramowania do analizy i wymiarowania sieci z integracją usług.
Na zajęciach studenci wykorzystują autorskie oprogramowanie prowadzącego zajęcia oraz tworzą własne oprogramowanie, implementując podstawowe modele inżynierii ruchu, niezbędne do analizy i wymiarowania sieci z integracją usług.
Zajęcia laboratoryjne obejmują nabycie umiejętności związanej z:
•    implementacją modeli ruchowych sieci z integracją usług, tj.
o    modelu wiązki pełnodostępnej
o    modelu wiązki z ograniczoną dostępnością
o    modelu wiązki z rezerwacją przepływności
o    modelu wiązki z mechanizmami progowymi
o    modelu sieci z przelewem ruchu
•    wykorzystaniem oprogramowania do:
o    określania charakterystyk ruchowych łączy sieci z integracją usług
o    określania charakterystyk ruchowych węzłów sieci z integracją usług
o    wymiarowania wiązek łączy sieci dla zadanych parametrów ruchowych
o    wymiarowania sieci z przelewem ruch

Laboratorium - Informatyka II (C++)
Laboratorium uczy praktycznej wiedzy na temat zaawansowanych narzędzi programistycznych C++. Wykorzystywane jest środowisko Microsoft Visual C++.
W ramach laboratorium studenci piszą krótkie programy, w których muszą wykazać się następującymi umiejętnościami:
•    Posługiwanie się wskaźnikami, w tym
o    Wskazywanie elementów tablic,
o    Przekazywanie wskaźników do funkcji,
o    Posługiwanie się tablicami wskaźników.
•    Posługiwanie się obiektami, w tym
o    Prawidłowe definiowanie klas,
o    Definiowanie konstruktorów,
o    Wykorzystanie dziedziczenia klas,
o    Przeciążanie operatorów.

W sali nr 08, budynek nr 4, ul. ul. Wrzesińska 43-55

Laboratorium – Podstawy metrologii            
Laboratorium umożliwia poznanie technik pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych oraz czasu i częstotliwości. Pozwala na nabycie umiejętności: a) poprawnego wykonania pomiaru dzięki poznaniu właściwości i możliwości przyrządów i systemów pomiarowych, b) oceny dokładności pomiaru i formalnego jej przedstawiania.
W ramach laboratorium realizowane są następujące ćwiczenia:
- Zasady używania woltomierzy, amperomierzy; (podłączanie, zmiana zakresów) podstawowe parametry przyrządów; ocena błędu pojedynczego pomiaru przyrządem cyfrowym i analogowym. Zasady używania stabilizowanego zasilacza napięcia stałego
- Pomiary rezystancji metodą techniczną: omomierz (m. bezpośrednia), układ poprawnie mierzonego I/U (m. pośrednia), pomiar charakterystyk statycznych elementów liniowych i nieliniowych
- Mostek rezystancyjny, pomiar rezystancji metodą mostkową
- Pomiar LC, pomiar impedancji
- Pomiar wartości skutecznej napięcia: sygnały sinusoidalne, sygnały niesinusoidalne
  Charakterystyka częstotliwościowa woltomierzy
- Pomiar mocy prądu jednofazowego
- Pomiar napięcia metodą cyfrową (badanie woltomierza cyfrowego z przetwornikiem A/C integracyjnym)
- Pomiar częstotliwości i czasu metodą cyfrową
- Oscyloskop - funkcje (działanie, obsługa)
- Oscyloskop - zastosowania (pomiary oscyloskopowe)
- Oscyloskop cyfrowy - funkcje (działanie, obsługa)
- Oscyloskop cyfrowy - zastosowania (pomiary oscyloskopowe)
Podczas zajęć wykorzystywany jest sprzęt pomiarowy:
- dekada rezystorów, indukcyjności, pojemności
- cyfrowy miernik RLC
- multimetr cyfrowy laboratoryjny
- multimetr cyfrowy warsztatowy
- autotransformator 1-fazowy
- amperomierz wskazówkowy
- woltomierz wskazówkowy
- watomierz ferrodynamiczny
- zasilacz stabilizowany
- generator funkcyjny
- oscyloskop analogowy
- oscyloskop cyfrowy

W sali nr 05, budynek nr 5, ul. Wrzesińska 43-55

Laboratorium – Fizyka            
elem ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki jest poznanie przez  studentów podstawowych technik doświadczalnych, zdobycie przez nich umiejętności przeprowadzania  eksperymentów i opracowania oraz prezentacji wyników pomiarów, a także sprawnego posługiwania się rachunkiem błędów. Opanowanie tego wymaga pewnego czasu oraz praktycznych umiejętności, które zdobywa się podczas wykonywania i opracowywania kolejnych ćwiczeń. W ramach zajęć studenci zapoznają się m.in. z podstawowymi pojęciami  rachunku błędów, nabierają umiejętności opracowywania wyników pomiarów wraz z metodami obliczania błędów pomiarów.
Realizowane ćwiczenia:
•    Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych
•    Wyznaczanie modułu Younga metodą ugięcia
•    Badanie prawa Hooka
•    Badanie wahadła matematycznego i fizycznego
•    Badanie sprawności świetlnej żarówki
•    Badanie dyfrakcji światła laserowego
•    Badanie soczewek
•    Badanie prawa Ohma
•    Badanie charakterystyk półprzewodników
•    Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznego  (dla Gniezna)
•    Wyznaczanie prędkości   dźwięku
•    Badanie Żyroskopu
W ramach zajęć laboratoryjnych wykorzystywane są następujące zestawy:
Zestawy do ćwiczeń z mechaniki:
•    moduł elastyczności metoda ugięcia,
•    prawo Hooka metoda wydłużania,
•    żyroskop o 3 osiach swobody,
•    wahadło matematyczne.
Zestawy do ćwiczeń z elektryczności:
•    prawo Ohma metale rożne opory,
•    charakterystyka I-U dla półprzewodników.
Zestaw do ćwiczeń z optyki
•    wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej
•    wyznaczenie sprawności świetlnej żarówki cza pomocą fotometru
Zestaw do ćwiczeń  termodynamiki:
wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych i cieczy:
•    suwmiarka warsztatowa Mauab 150 chrom 0,05;
•    mikrometr zewnętrzny MMZb 0-25mm/0,01mm.
•    stacja pogodowa DIVA PLUS (zegar, termometr, higrometr, barometr).
Symulacja komputerowa zjawiska Halla:
•    w metalach jedno i wielowartościowych,
•    półprzewodnikach typu n,
•    półprzewodnikach typu p.
Symulacja numeryczna efektu Comptona.

W sali nr 12, budynek nr 5, ul. ul. Wrzesińska 43-55

Laboratorium – Elementy Elektroniczne        
Laboratorium zaznajamia studentów z zasadami funkcjonowania podstawowych  analogowych i cyfrowych elementów elektronicznych oraz umożliwia uzyskanie podstawowych umiejętności w zakresie analizy działania prostych elementów elektronicznych.
W ramach zajęć wykorzystywane są następujące zestawy laboratoryjne do badania:
diod: prostowniczych, zenera, LED, Schottkye’go, fotodiod; bramek logicznych, multiwibratorów.
Podstawowe przyrządy pomiarowe:
Oscyloskopy cyfrowe: TDS 2024B – 200 MHz, Tectronix; GDS 2204 – 200 MHz, Instek; GDS 820 S – 150 MHz, Instek; GDS 1152A - 150 MHz, Instek; DS 5062MA – 60 MHz, Rigol; DS1102D Rigol.
Oscyloskop analogowo-cyfrowy HM 1508 Hameg – 150 MHz;
Oscyloskopy analogowe: GOS 6031 – 30 MHz,– 3 szt.; GOS 630 – 30 MHz, GW Instek.
Generatory funkcyjne: DF 1641A – 2 szt., DF 1410 (DDS), FG 220C, Dagatron 8210 – 2 szt.,
Multimetry cyfrowe, warsztatowe 3136A – Escort – 2 szt.
Multimetry cyfrowe, serwisowe: WENS 20R, - 8 szt., WENS 53 – 4 szt., Fluke 189 – 4 szt.; Fluke 179 – 2 szt.
Multimetry cyfrowe, cęgowe: 3280-10 – 2 szt., 3280-20 – 2 szt., HIOKI.
Mostek pomiarowy RLC  - ELC 3131D, Escort.
Techniczny mostek Wheatstone'a TMW-5 (ERA).
Mostek Thomsona.
Amperomierze wychyłowe: AC LE-3P ERA 0,6 - 30 A – 6 szt.; DC LM-3 ERA 3 - 7500 mA – 6 szt.
Woltomierze wychyłowe: AC LE ERA 7,5 -750 V –6 szt. LE ERA 0,15  - 750 V – 6 szt.
Watomierze elektrodynamiczne: LW-1 ERA 100-400 V 1 - 2 A – 4 szt., LW-1 ERA 100-400 V 5 - 10 A 1 – szt.
Tester sieci LAN/Coax - SCC-101.
Opornice dekadowe, dekady pojemności i i indukcyjności.
Wyposażenie dodatkowe:
Zasilacze stabilizowane: 0-30V/20A PS 3020 – 2 szt.,
0-30V/3A PS 3003 - 4 szt..
Stacja lutownicza LF-1000 (Xytronic).
Lupa na wysięgniku z podświetleniem.
Podstawowe narzędzia warsztatowe dla elektronika.
Komputer PC, wyposażenie: standardowe, Oprogramowanie: system operacyjny Windows (XP lub 7.0 oraz specjalistyczne dla danego rodzaju urządzenia pomiarowego – multimetrów, oscyloskopów, liczników energii itp. (licencjonowane w chwili zakupu urządzenia).

Laboratorium – Analogowe Układy Elektroniczne    
Laboratorium zaznajamia studentów z zasadami funkcjonowania podstawowych  analogowych układów elektronicznych oraz umożliwia uzyskanie podstawowych umiejętności w zakresie analizy i projektowania prostych analogowych układów elektronicznych.
W ramach zajęć wykorzystywane są następujące zestawy laboratoryjne do badania:
przetwornicy przeciwsobnej DC; szeregowego stabilizatora napięcia; stabilizatora krzyżowego napięcia i prądu stałego; wzmacniaczy: OE, OC; wzma¬cnia¬cza operacyjnego; przetworników: a/c i c/a; prosto¬wni¬ków, filtrów wygładzających oraz zasilacza niesta¬bilizowanego prądu stałego.
Wyposażenie Laboratorium: Wykorzystywane jest wyposażenie Laboratorium Elementów Elektronicznych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com