Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zasady dyplomowaniaInformacje dotyczace dyplomowania 
 

1. JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY - zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Student przystępujący do obrony pracy dyplomowej zobowiązany jest przekazać pracę dyplomową w formie elektronicznej Promotorowi najpóźniej 3 tygodnie przed terminem planowej obrony w celu sprawdzenia pracy przez system antyplagiatowy (JSA).

Parametry pracy:

- zapisz jako: Praca_inżynierska_Nazwisko_Imię lub Praca_licencjacka_Nazwisko_Imię;
- format .doc, .docx, .pdf, .txt ;
- wielkość pracy: Maksymalny rozmiar pracy przesłanej do badania za pomocą interfejsu użytkownika JSA to 15MB na plik, przy czym wysłać można więcej niż jeden plik w jednym badaniu. System przeprowadza badanie po wyekstrahowaniu samego tekstu, to znaczy pozbawionego formatowania czy grafik, obiekty inne niż tekst są pomijane przez algorytm systemu.

W mailu do Promotora wraz z ostateczną wersją pracy proszę zawrzeć następujące informacje:

- imię i nazwisko autora, nr albumu;
- tytuł pracy dyplomowej;
- tytuł naukowy, imię i nazwisko recenzenta (jeśli jest znane na etapie sprawdzania pracy)

„Raport” zostaje wygenerowany w ciągu 24 – 48 godzin od umieszczenia pracy w systemie antyplagiatowym i może być udostępniony recenzentowi. Promotor informuje studenta o akceptacji/zatwierdzeniu pracy, koniecznych poprawkach (i tym samym kolejny próbach w JSA), bądź niedopuszczeniu do obrony. Promotor niezwłocznie przekazuje do DKS Raport wraz decyzją o dopuszczeniu/niedopuszczeniu do obrony.


Prace, które pomyślnie przeszły przez procedurę antyplagiatową należy dostarczyć do DKS w formie wydruku i na płycie z pozostałymi dokumentami wymaganymi przy składaniu pracy dyplomowej (oświadczeniem dotyczącym prawa autorskiego i wnioskiem o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego).

 

2. JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY - informacje dla Promotorów
 

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.

Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie dnia 25 czerwca 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019. (Od 1 października 2018 r. wersja demo, od 4 stycznia 2019 r. – wersja produkcyjna)

Właścicielem systemu jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Rola „Promotor”
Użytkownik z rolą „Promotor” przegląda i zarządza badaniami zarejestrowanymi przez użytkownika lub przegląda badanie, które zostało mu udostępnione. Promotor zobowiązany jest:
- dodać plik z treścią pracy w systemie JSA;
- zapoznać się z raportem, analizą tekstu;
- zinterpretować wynik;
- zaakceptować raport lub nie (praca może być poddana trzem próbom w ramach jednego badania);
- przekazać zaakceptowany i podpisany raport (do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich) wraz z decyzją o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu studenta do obrony.

Promotor może udostępnić badanie recenzentowi (z rolą ”Promotor” w systemie JSA)

Dostęp do pracy dyplomowej oraz wyników jej badania ma Promotor pracy dyplomowej i to on uznaje czy praca jest plagiatem czy też nie, do promotora należy ostatecznie decyzja.
System JSA służy jedynie jako wsparcie pracy weryfikacyjnej promotora.

Przydatne linki dla użytkowników JSA:
• Kanał JSA na YouTube – filmy instruktażowe:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT
• Podręcznik użytkownika JSA
https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=start

Instytucjonalnym Administratorem JSA w PWSZ Gniezno jest Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich:

mgr Beata Sander

tel.: (61) 424 29 42 wewn. 337

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
3. DOKUMENTY POTRZEBNE DO PODEJŚCIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

a) Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową (wydrukowaną dwustronnie, zbindowaną
lub w listwie zdejmowalnej oraz w formie elektronicznej na płycie w kopercie) do:
  • końca lutego - na studiach kończących się semestrem zimowym
  • 30 czerwca - na studiach kończących się semestrem letnim.
Prace dyplomowe w sztywnych oprawach nie będą przyjmowane.

b) Wraz z przekazaniem do Działu Kształcenia pracy dyplomowej należy
złożyć:
- indeks z kartą osiągnięć studenta;
- dzienniczek praktyk zawodowych - kierunki medyczne.

Dyplomanci zobowiązani są złożyć w/w dokumenty najpóźniej tydzień przed terminem obrony
w celu przygotowania dokumentacji i obliczenia średniej z całego toku studiów na
egzamin dyplomowy.

4. DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYDANIA DYPLOMU

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz 2 odpisy dyplomu.
Wydanie dyplomu, wraz z odpisami i suplementem – koszt 60 zł.
Na pisemny wniosek absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowy odpis i suplement w j. angielskim – koszt 40 zł.

Po obronie pracy dyplomowej, należy dopełnić następujących formalności:

  • dostarczyć minimum 4 zdjęcia 45 x 65 mm, do wersji angielskiej (wydanej na prośbę studenta) 2 kolejne zdjęcia,
  • uiścić opłatę za dyplom na osobiste konto studenta/absolwenta,
  • złożyć rozliczoną kartę obiegową, bez której nie można odebrać dyplomu
 
 
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
 
 
ZASADY DYPLOMOWANIA - KIERUNKI INŻYNIERSKIE
 
doc Oświadczenie dotyczące prawa autorskiego
pdf Ogólne zasady dyplomowania w PWSZ w Gnieźnie
pdf
doc
Załącznik nr 1
Temat pracy
pdf Załącznik nr 2
Prośba o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego
doc Załącznik nr 3
Ocena promotora
doc Załącznik nr 4
Ocena recenzenta
pdf Załącznik nr 5
Protokół komisji egzaminacyjnej dla kierunków inżynierskich
pdf

 

Prace dyplomowe inżynierskie na kierunku ZIP - wytyczne merytoryczne

pdf Wykaz zagadnień na egzamin inżynierski dla kierunku Ochrona Środowiska
pdf Wykaz zagadnień na egzamin inżynierski dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
pdf Wykaz zagadnień na egzamin inżynierski dla kierunku Inżynieria Środowiska
pdf Wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej

 


ZASADY DYPLOMOWANIA - KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

pdf Zarządzenie nr 12/2010 Rektora PWSZ w Gnieźnie
pdf Zasady ogólne pisania pracy licencjackiej na kierunku Pielęgniarstwo
pdf Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2010
Regulamin przebiegu egzaminu dyplomowego
pdf Załącznik nr 1 do regulaminu przebiegu egzaminu dyplomowego
Protokół indywidualny studenta z przebiegu egzaminu dyplomowego
pdf
Załącznik nr 2
Protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego - części teoretycznej
pdf
Załącznik nr 3
Indywidualna ocena praktycznego egzaminu dyplomowego przez członka komisji
pdf
Załącznik nr 4
Indywidualna ocena końcowa praktycznego egzaminu dyplomowego
pdf
Załącznik nr 5
Protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego - części praktycznej
pdf
Załącznik nr 6
Protokół końcowy przebiegu egzaminu dyplomowego części teoretycznej i praktycznej
pdf
doc
Załącznik nr 7
Recenzja pracy dyplomowej - licencjackiej
pdf
Załącznik nr 8
Protokół egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa
doc
Załącznik nr 9
Oświadczenie dotyczące prawa autorskiego
doc Wzór zgłoszenia tematu pracy dyplomowej licencjackiej
pdf Wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej
pdf Potwierdzenie przyjęcia pracy dyplomowej
doc Strona tytułowa pracy licencjackiej

 

 

 

 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com