Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ochrona Środowiska - studia inżynierskie

STUDIA STACJONARNE - 3,5 roku (7 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE - 4 lata (8 semestrów)

Ekosecurina

 

Specjalności:

 

•    ekotechnologia

•    biotechnologia środowiska

•    technologie chemiczne w ochronie środowiska

 

 

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

 

Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do planowania, organizowania i kontrolowania działalności w zakresie kształtowania i ochrony środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Studenci nabywają umiejętności zastosowania wiedzy naukowej do rozwiązywania problemów cywilizacyjnych (np. utylizacji odpadów) oraz do tworzenia technologii produkcyjnych bardziej przyjaznych środowisku.

 

Ponadto studia na kierunku ochrona środowiska umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu projektowania procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym. Absolwent tego kierunku studiów, posiada wiedzę o sposobie otrzymywania prostych i złożonych związków organicznych, o syntezie tworzyw sztucznych i otrzymywaniu polimerów biodegradowalnych, możliwości powtórnego wykorzystania produktów i materiałów zużytych, technologiach spalania odpadów, technologiach uzdatniania wody, fitoremediacji środowiska, etc.

 

Ochrona Środowiska

 

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU 

 

technologia informacyjna, chemia ogólna i nieorganiczna, ergonomia, ekologia i ochrona przyrody, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna z biochemią, chemia analityczna i instrumentalna, grafika inżynierska, chemia fizyczna, prawne aspekty ochrony środowiska, podstawy technologii chemicznej, zarządzanie przedsiębiorstwem, geomorfologia, meteorologia i klimatologia, hydrologia i gospodarka wodna, monitoring i metody kontroli środowiska, zarządzanie i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, gleboznawstwo, podstawy przetwórstwa oraz przetwarzania polimerów, polimery biodegradowalne i biorozkładalne

 

praktyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

 

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w innych uczelniach, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

 

 

PERSPEKTYWY PRACY PO OCHRONIE ŚRODOWISKA

 

Absolwenci kierunku ochrona środowiska mogą pracować w instytucjach naukowych, administracji rządowej i samorządowej, biurach projektowych i instytucjach konsultingowych, inspektoratach ochrony środowiska, w zakładach przemysłowych, laboratoriach lub stacjach prowadzących monitoring stanu środowiska naturalnego, miejskich i gminnych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Mogą również pracować w charakterze technologów w oczyszczalniach ścieków, jako specjaliści ds. utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych, rolniczych i komunalnych oraz specjaliści z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych i nauk o środowisku. Zatrudnienia mogą również szukać w instytucjach propagujących zachowania proekologiczne, w mediach i wydawnictwach z zakresu ochrony środowiska oraz w organizacjach zajmujących się poradnictwem w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu.

 

 

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

 

Miesięczne wynagrodzenie całkowite specjalisty ds. ochrony środowiska wynosi 3 737 zł brutto. Co drugi specjalista ds. ochrony środowiska otrzymuje pensję od 2 959 do 4 927 zł.

źródło - https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-specjalista-ds-ochrony-srodowiska

 

KOSZTY NAUKI

  • Studia stacjonarne są nieodpłatne.
  • Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych inżynierskich dla osób rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2018/2019 wynosi 1800 zł za semestr.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

  Ochrona środowiska STACJONARNE

pdf  Program Studiów
  Ochrona środowiska  NIESTACJONARNE
pdf  Program studiów  

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com