Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Pielęgniarstwo - studia medyczne

STUDIA STACJONARNE  - bezpłatne - 3 lata (6 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE  - pomostowe 2-3 semestry (w zależności od ukończonej szkoły medycznej)

Vitalia

 

 

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

 

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ Gniezno prowadzone są już od 2009 roku zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (pomostowym). Studia te przygotowują do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad chorym i jego najbliższymi. Ponadto uczą prowadzenia profilaktyki i promocji zdrowia wśród społeczeństwa. Absolwent Pielęgniarstwa, uzyskuje kwalifikacje zawodowe zgodne
z standardem kształcenia MNiSW i jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu. Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ Gniezno, kończą studia z tytułem licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia).

 

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH  obejmuje kształcenie przedmiotowe w zakresie:

 • nauk podstawowych tj.: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia
  i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia
 • nauk społecznych, tj.: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, język angielski
 • nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, tj.: podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe
  w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne – zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego
 • nauki w zakresie opieki specjalistycznej, tj.: interna i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne, psychiatria
  i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego

 

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 

Wykłady, seminaria i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną profesorów, doktorów i magistrów pielęgniarstwa. Odbywają się one na salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Uczelnia kładzie szczególny nacisk na praktyczny aspekt procesu kształcenia, dlatego większość zajęć odbywa się w formie ćwiczeń. Ćwiczenia to forma zajęć prowadzonych w specjalistycznych i nowoczesnych pracowniach umiejętności pielęgniarskich oraz laboratoriach: mikrobiologicznych, biochemicznych i biofizycznych. Zajęcia te studenci Pielęgniarstwa, realizują w kilkuosobowych grupach, nabywając jednocześnie umiejętności pracy zespołowej. Poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, opiekuńczych, leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych.

Większość zajęć dydaktycznych realizowanych jest w Kampusie Uczelni przy ulicy Wrzesińskiej 43-55; w budynku nr 3, gdzie swoją siedzibę ma Instytut Nauk o Zdrowiu, w którym znajdują się specjalistyczne pracownie i sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny:

 • pracownia ratownictwa medycznego (OIOM) z salą reanimacji
 • pracownia fizjologii
 • pracownia anatomii funkcjonalnej
 • pracownie umiejętności pielęgniarskich
 • pracownia fizykoterapii
 • pracownia hydroterapii wraz łazienką do ćwiczeń pielęgnacji osób niepełnosprawnych
 • pracownia kinezyterapii
 • blok operacyjny z salą pooperacyjną

Ponadto Instytut posiada wiele fantomów do nauki i doskonalenia specjalistycznych czynności pielęgniarskich. W 2012 r. zakupiono nowoczesny fantom symultaniczny, przy użyciu którego można diagnozować patologiczne symptomy chorobowe oraz dostosowywać do nich metody leczniczo-pielęgnacyjne.

 

05 06071112

13 14151617

18 19202122

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Studenci realizują je w warunkach klinicznych, tj. na oddziałach: chirurgicznym, ortopedycznym, internistycznym, intensywnej opieki medycznej (OIOM), geriatrycznym, ginekologicznym i położniczym, neurologicznym, opieki paliatywnej, pediatrycznym, noworodkowym, psychiatrycznym, rehabilitacji neurologicznej, w Domu Pomocy Społecznej oraz w przychodniach środowiskowo – rodzinnych i ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, a także w środowisku domowym pacjenta.

Studenci kierunku Pielęgniarstwo, mogą również skorzystać z praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ i wyjechać do uczelni partnerskiej w Portugalii - Nursing School of Coimbra w Portugalii oraz skorzystać z oferty praktyk na Malcie za pośrednictwem Organizacji Paragon Europe.

 

 

praktyki

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPEKTYWY PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW Z PIELĘGNIARSTWA

Główne miejsca pracy pielęgniarki to: szpitale, publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy opieki społecznej, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostki systemu ratownictwa medycznego, sanatoria. Absolwenci kierunku Pielęgniarstwa są również przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

 

ZAROBKI

Średnie miesięczne wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi 2 845 zł (brutto). Co druga pielęgniarka otrzymuje pensję wahającą się w granicach od 2 418 zł do 3 517 zł (brutto)*


* źródło: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-pielegniarka

 

PROGRAM STUDIÓW

 

  Pielegniarstwo STACJONARNE

pdf  Program Studiów
  Pielegniarstwo NIESTACJONARNE
pdf  Program studiów - ścieżka AB
pdf  Program studiów - ścieżka C
pdf  Program studiów - ścieżka D
pdf  Program studiów - ścieżka E

 

REKRUTACJA NA STUDIA - https://www.pwsz-gniezno.edu.pl/rekrutacja

Do podjęcia studiów pierwszego stopnia w trybie niestacjonarnym-pomostowym uprawnia:

 • świadectwo maturalne oraz dyplom pielęgniarki/pielęgniarza.

Ukończona szkoła medyczna            

Czas trwania nauki w PWSZ w Gnieźnie

5-letnie liceum medyczne

2 semestry

2,5-letnia medyczna szkoła zawodowa

2 semestry

2-letnia medyczna szkoła zawodowa

3 semestry

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com