Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rekrutacja na kierunki o profilach praktycznychUWAGA!
W trakcie elektronicznej rekrutacji przy wyborze rodzaju matury proszę kierować się poniższymi wskazówkami:
- stara matura - skala ocen 5 - 3 lub 6 - 2 
- nowa matura - procenty

 
Spis treści


 
Rekrutacja 2019/20
 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 od 18 marca 2019 r. do 11 października 2019 r.

Komplet dokumentów należy składać w Rektoracie PWSZ przy ul. Wyszyńskiego 38 w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich (wejście B).

Elektroniczna rekrutacja na rok akademicki 2019/20 na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki:

 


Studia stacjonarne:

1. inżynierskie:

 • elektronika i telekomunikacja,
 • informatyka,
 • inżynieria środowiska,
 • transport,
 • technologia chemiczna,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,

2. licencjackie:

 • pielęgniarstwo

3. Studia jednolite magisterskie

 • fizjoterapia
 
Studia niestacjonarne:
 

Kierunki w trybie niestacjonarnym zostaną uruchomione przy minimum 15 osobach przyjętych na kierunek. Opłata rekrutacyjna, w przypadku ewentualnego nieuruchomienia kierunku, nie podlega zwrotowi.


1. inżynierskie

 • informatyka,
 • transport,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,

2. licencjackie:

 • pielęgniarstwo pomostowe - ścieżka AB (dla absolwentów liceów medycznych)

 

Na studiach inżynierskich możliwość bezpłatnych studiów dualnych "pracujesz - studiujesz"

 
 

Rekrutacja krok po kroku

1. W celu rekrutacji na studia kandydat powinien:

 • zarejestrować się elektronicznie przez stronę www PWSZ* – Internetowa Rekrutacja Kandydatów – kandydat rejestruje się w systemie (zakłada osobiste konto rejestracyjne, do którego otrzymuje osobiste hasło dostępu na podany przez siebie adres e-mail), wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych;
 • dokonuje wyboru kierunków studiów;
 • wprowadza przedmioty zdawane na maturze (poziom podstawowy i rozszerzony, egzamin ustny i pisemny) brane pod uwagę w procesie rekrutacji w PWSZ w Gnieźnie (rozwijane z listy)
 • wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer konta bankowego, które jest wygenerowane w systemie IRK, odrębnie na każdy kierunek studiów - Wysokość opłaty wynosi 85zł. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi

warningUWAGA!
Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.
 
hand* Jeśli nie posiadasz dostępu do Internetu bądź masz problemy z rejejstracją , logowaniem, umieszczeniem danych, przyjdź do Działu Kształcenia PWSZ.
Pomożemy Tobie zarejestrować się elektronicznie !

2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego:

 • na podstawie wyników kandydatów tworzy się listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku;
 • kandydat otrzymuje informacje o wyniku postępowania rekrutacyjnego na swoje osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK;
 • Komunikaty systemu IRK;
  • „zakwalifikowany" lub „niezakwalifikowany" (tylko dla I naboru na studia stacjonarne) po ukończeniu wszystkich etapów rekrutacji elektronicznej,
  • "przyjęty" lub "nieprzyjęty" – po dostarczeniu dokumentów i posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej;
 • osoby, które nie zostały zakwalifikowane z powodu wyczerpania się limitu miejsc stanowią tzw. grupę rezerwową.
warningUWAGA, nie przegap terminarza!
Kandydat na studia, powinien w określonym terminie dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (patrz Terminarz rekrutacji). Po dostarczeniu dokumentów i posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej kandydat spełniający wszystkie warunki rekrutacji uzyskuje status „przyjęty”.

3. Lista dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia:

 • kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uczelnię (w momencie składania dokumentów proszę mieć przy sobie oryginał lub odpis świadectwa);
 • fotografia (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm) oraz zdjęcie w formacie JPG (236 x 295 pikseli, 300 DPI - co odpowiada zdjęciu o wymiarach 2,0 x 2,5 cm) wczytane w system IRK
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej;
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego;
 • oraz dodatkowo, jeśli kandydat posiada:
  - dyplom ukończenia liceum medycznego (dotyczy kandydatów na pielęgniarstwo pomostowe);
  - dokument potwierdzający udział w finale olimpiady ogólnopolskiej;
  - inne dokumenty, np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B (dotyczy kandydatów na pielęgniarstwo i fizjoterapię), itp. 
warning
 

Wybór języka obcego w procesie rekrutacji.

Kandydat na studia (z wyjątkiem kandydata na kierunek pielęgniarstwo) ma możliwość wyboru nauki jednego z dwóch języków oferowanych przez Uczelnię. Najliczniejsza jest zawsze grupa kandydatów wybierająca język angielski. Grupa ucząca się języka niemieckiego zostanie uruchomiona wyłącznie przy minimalnie 10 osobach na studiach stacjonarnych i 10 osobach na studiach niestacjonarnych, które wybrały naukę tego języka i podejmą studia. Na studiach inżynierskich język obcy realizowany jest na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (wg Polskiej Ramy Kwalifikacji, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r.; Dz.U. 2016, poz. 1594).

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest realizowany wyłącznie  język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin (za nie mniej niż 4 punkty ECTS). Przepis ten reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa Dz.U. 2012 poz. 631).

 

 
 

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Rektorat

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich

tel.: (61) 4242942 wew. 325, 326, 328, 337
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutacja
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com