Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Realizacja projektu płatnych praktyk dla studentów! - II EDYCJARekrutacja uzupełniająca studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe (II edycja)

FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach II edycji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

II Edycja – rok akademicki 2017/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 8 grudnia 2017 r. rekrutację studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach II edycji projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W II edycji praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Gnieźnie spełniający wymagania określone

w Regulaminie rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe do Projektu na kierunkach studiów:

Nazwa kierunku studiów

 Przewidywana liczba Praktykantów

z danego kierunku studiów

w II edycji

Informatyka

1

Zarządzanie i inżynieria produkcji

2

Łączna liczba praktykantów

3

Termin składania dokumentów: od 8 grudnia do 15.12.2017 r. do godz. 15:00 w Rektoracie PWSZ w Gnieźnie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, Sekretariat Prorektorów.

  • pisemny wniosek o udział w projekcie – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach Projektu
  • CV z wyróżnieniem doświadczenia zawodowego (w tym informacji o praktykach zawodowych) oraz informacji o ukończonych kursach i szkoleniach oraz znajomości języków obcych).

Rektorat PWSZ w Gnieźnie, w godz. 8.00-15.00

Kontakt w sprawie rekrutacji 61 425 72 84 w. 231 lub/i 61 424 29 42 w. 331 mgr inż. Justyna Szablak, mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.   

Załączniki (do pobrania)

pdf

Zarządzenie nr 7/2017 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

pdf 

Regulamin rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe do Projektu

Integralną część regulaminu stanowią następujące załączniki (do pobrania poniżej):
- Nr 1 – wniosek o udział w Projekcie
- Nr 2 – Karta oceny Kandydata na praktykanta – część I - ocena przez Koordynatora Projektu
- Nr 3 – Karta oceny Kandydata na praktykanta – część II - ocena Komisji rekrutacyjnej z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej
- Nr 4 – Umowa udziału w praktyce zawodowej w ramach Projektu

pdf Załącznik nr 1. Wniosek studenta o udział w Projekcie
pdf Załącznik nr 2. Karta oceny Kandydata na praktykanta – część I
pdf Załącznik nr 3. Karta oceny Kandydata na praktykanta – część II
pdf Załącznik nr 4. Umowa udziału w praktyce zawodowej
pdf Załącznik nr 5. Lista podstawowa zakładów pracy/instytucji do II edycji Projektu

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 pdfLista rankingowa studentów PWSZ - II edycja - rekrutacja uzupełniająca


 pdfLista rankingowa studentów PWSZ - II edycja


pdfHarmonogram rozmów rekrutacyjnych w II edycji "Programu praktyk zawodowych w PWSZ-ach"


Rekrutacja uzupełniająca studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe (II edycja)

FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach II edycji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

II Edycja – rok akademicki 2017/2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 21 listopada 2017 r. rekrutację studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach II edycji projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W II edycji praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Gnieźnie spełniający wymagania określone

w Regulaminie rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe do Projektu na kierunkach studiów:

Nazwa kierunku studiów

 Przewidywana liczba Praktykantów

z danego kierunku studiów

w II edycji

Informatyka

5

Zarządzanie i inżynieria produkcji

5

Łączna liczba praktykantów

10

Łączna liczba praktykantów
z zakładanym podziałem na kobiety
i mężczyzn

Kobiety

Mężczyźni

3

7

Termin składania dokumentów: od 21 listopada do 27.11.2017 r. do godz. 15:00 w Rektoracie PWSZ w Gnieźnie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, Sekretariat Prorektorów.

  • pisemny wniosek o udział w projekcie – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach Projektu
  • CV z wyróżnieniem doświadczenia zawodowego (w tym informacji o praktykach zawodowych) oraz informacji o ukończonych kursach i szkoleniach oraz znajomości języków obcych).

Rektorat PWSZ w Gnieźnie, w godz. 8.00-15.00

Kontakt w sprawie rekrutacji 61 425 72 84 w. 231 lub/i 61 424 29 42 w. 333 mgr inż. Justyna Jastrzębska, mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.   

Załączniki (do pobrania)

pdf

Zarządzenie nr 7/2017 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

pdf 

Regulamin rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe do Projektu

Integralną część regulaminu stanowią następujące załączniki (do pobrania poniżej):
- Nr 1 – wniosek o udział w Projekcie
- Nr 2 – Karta oceny Kandydata na praktykanta – część I - ocena przez Koordynatora Projektu
- Nr 3 – Karta oceny Kandydata na praktykanta – część II - ocena Komisji rekrutacyjnej z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej
- Nr 4 – Umowa udziału w praktyce zawodowej w ramach Projektu

pdf Załącznik nr 1. Wniosek studenta o udział w Projekcie
pdf Załącznik nr 2. Karta oceny Kandydata na praktykanta – część I
pdf Załącznik nr 3. Karta oceny Kandydata na praktykanta – część II
pdf Załącznik nr 4. Umowa udziału w praktyce zawodowej
pdf Załącznik nr 5. Lista podstawowa zakładów pracy/instytucji do II edycji Projektu

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Rekrutacja studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe (II edycja)

FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Rekrutacja studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach II edycji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

II Edycja – rok akademicki 2017/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 14 listopada 2017 r. rekrutację studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach II edycji projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W II edycji praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Gnieźnie spełniający wymagania określone

w Regulaminie rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe do Projektu na kierunkach studiów:

Nazwa kierunku studiów

 Przewidywana liczba Praktykantów

z danego kierunku studiów

w II edycji

Informatyka

5

Zarządzanie i inżynieria produkcji

5

Łączna liczba praktykantów

10

Łączna liczba praktykantów
z zakładanym podziałem na kobiety
i mężczyzn

Kobiety

Mężczyźni

3

7

Termin składania dokumentów: od 14 listopada do 20.11.2017 r. do godz. 15:00 w Rektoracie PWSZ w Gnieźnie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, Sekretariat Prorektorów.

  • pisemny wniosek o udział w projekcie – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach Projektu
  • CV z wyróżnieniem doświadczenia zawodowego (w tym informacji o praktykach zawodowych) oraz informacji o ukończonych kursach i szkoleniach oraz znajomości języków obcych).

Rektorat PWSZ w Gnieźnie, w godz. 8.00-15.00

Kontakt w sprawie rekrutacji 61 425 72 84 w. 231 lub/i 61 424 29 42 w. 333 mgr inż. Justyna Jastrzębska, mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.   

Załączniki (do pobrania)

pdf

Zarządzenie nr 7/2017 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

pdf 

Regulaminrekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe do Projektu

Integralną część regulaminu stanowią następujące załączniki (do pobrania poniżej):
- Nr 1 – wniosek o udział w Projekcie
- Nr 2 – Karta oceny Kandydata na praktykanta – część I - ocena przez Koordynatora Projektu
- Nr 3 – Karta oceny Kandydata na praktykanta – część II - ocena Komisji rekrutacyjnej z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej
- Nr 4 – Umowa udziału w praktyce zawodowej w ramach Projektu

pdf Załącznik nr 1. Wniosek studenta o udział w Projekcie
pdf Załącznik nr 2. Karta oceny Kandydata na praktykanta – część I
pdf Załącznik nr 3. Karta oceny Kandydata na praktykanta – część II
pdf Załącznik nr 4. Umowa udziału w praktyce zawodowej
pdf Załącznik nr 5. Lista podstawowa zakładów pracy/instytucji do II edycji Projektu

Rekrutacja zakładów pracy/instytucji oraz uczelnianych opiekunów praktyk (II edycja)

FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Rekrutacja zakładów pracy/instytucji przyjmujących na kursowe
i pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Gnieźnie  (II edycja) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 29 września 2017 r. rekrutację zakładów pracy/instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe (kursowe i pilotażowe) studentów PWSZ w Gnieźnie, prowadzone
w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(II edycja projektu)
.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie obejmuje dwie edycje 5-miesięcznych praktyk zawodowych (2 miesiące kursowej i 3 miesiące pilotażowej) dla studentów studiów inżynierskich II i III roku, którzy odbyli już 6 tygodni praktyki kursowej.

Edycja II - w roku akademickim 2017/2018 (rekrutacja praktykantów X/XI.2017 i realizacja praktyk w przedziale czasowym XI.2017-VI.2018 r. W II. edycji praktyk zawodowych udział mogą wziąć zakłady pracy/instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru zakładu pracy/ instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe (kursowe i pilotażowe) studentów PWSZ w Gnieźnie (zał. 1).

Planowana liczba studentów objętych II. edycją projektu to 10 studentów inżynierskich studiów stacjonarnych II i III roku, którzy odbyli już minimum 6 tygodni praktyk w ramach programu studiówa w projekcie zrealizują 5 miesięcy praktyk (2 miesiące kursowej praktyki, 3 miesiące pilotażowej). Praktyka powinna odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2018 r. w wymiarze 100 dni roboczych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeden dzień rozliczeniowy praktyki zawodowej wynosi: 8 godz. zegarowych dla praktykantów na inżynierskich kierunkach studiów, 7 godz. zegarowych dla osób niepełnosprawnych (zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności).

 

Nazwa kierunku praktykantów

 Przewidywana liczba praktykantów w II edycji

Informatyka

5

Zarządzanie i inżynieria produkcji

5

 

Oceny kandydatów na praktykantów dokona koordynator projektu a następnie 3-osobowa komisja w składzie koordynator projektu, przedstawiciel Instytutu PWSZ w Gnieźnie
w zależności od kierunku studiów kandydata na praktykę oraz przedstawiciel pracodawcy,
u którego będzie odbywała się praktyka. Ostateczną decyzję zgodnie z Regulaminem rekrutacji studentów do projektu podejmuje Rektor.

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - zał. 2), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zakładu pracy/instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Sekretariacie Rektora PWSZ w Gnieźnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Sekretariat PWSZ w Gnieźnie, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie
do 17 października 2017 r.
z dopiskiem II edycja „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę studentów poszczególnych kierunków biorących udział
w projekcie oraz wpływ studenta na wybór miejsca praktyki może nie być możliwe skierowanie praktykantów, o których wnioskowały zakłady pracy/instytucje.
Po rekrutacji studentów do projektu Uczelnia poinformuje zakład pracy o wynikach rekrutacji i ostatecznej liczbie praktykantów, którzy zostaną skierowani do zakładów pracy/instytucji.

Pytania w sprawie Projektu można kierować do Biura Projektu, tel.: 61 424 29 42 w. 333 (Rektorat), 61 425 72 84 w. 231 (Kampus Wrzesińska).

Informacji udzielają: mgr Kamilla Kierzkowska oraz mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakłady pracy/instytucje zakwalifikowane do przyjęcia na praktyki zawodowe (kursowe i pilotażowe) w ramach II edycji projektu

 

 

Lista załączników:

pdf Zał. 1 - Regulamin wyboru zakładów pracy/instytucji i opiekunów praktyk
pdf Zał. 2 - Wniosek zakładu pracy/instytucji o udział w projekcie
pdfpdf Zał. 3. Zakładane efekty kształcenia na kierunku Informatyka
Zał. 3. Zakładane efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
pdf Zał. 4. Regulamin kursowej praktyki zawodowej
pdfpdf Zał. 5. Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku Informatyka
Zał. 5. Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

FE Wiedza Edukacja Rozwoj

 Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk w projekcie

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II. edycja
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 29 września 2017 rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk (kursowych i pilotażowych) studentów PWSZ
w Gnieźnie w II edycji  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie obejmuje dwie edycje 5-miesięcznych praktyk zawodowych (2 miesiące kursowej i 3 miesiące pilotażowej) dla studentów studiów inżynierskich II i III roku, którzy odbyli już 6 tygodni praktyki kursowej:

Edycja II - w roku akademickim 2017/2018 (rekrutacja studentów X/XI.2017 i realizacja praktyk w przedziale czasowym XI.2017 -VI.2018 r.)

Planowana liczba studentów objętych II edycją projektu to 10 studentów studiów stacjonarnych II i III roku, którzy odbyli już minimum 6 tygodni praktyk w ramach programu studiów a w projekcie zrealizują 5 miesięcy praktyk (2 miesiące kursowej praktyki, 3 miesiące pilotażowej). Praktyka powinna odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2018 r. w wymiarze 100 dni roboczych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Nazwa kierunku praktykantów

 Przewidywana liczba opiekunów praktyk z kierunku

 Informatyka

1

 Zarządzanie i inżynieria produkcji

1

 

Podpisany wniosek o udział w II edycji  projektu (formularz wniosku - zał. 2 do ogłoszenia) należy złożyć w Sekretariacie Rektora PWSZ w Gnieźnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Sekretariat PWSZ w Gnieźnie, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie do 17 października 2017 r.
W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

Pytania w sprawie Projektu można kierować do Biura Projektu, tel.: 61 424 29 42 w. 333 (Rektorat), 61 425 72 84 w. 231 (Kampus Wrzesińska)

Informacji udzielają: mgr Kamilla Kierzkowska oraz mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

pdf Regulamin wyboru uczelnianych opiekunów praktyk
pdf Wniosek nauczyciela akademickiego o udział w II edycji projektu

I Edycja

plakat07

praktyki7

 

 

Załączniki do regulaminów:

Koordynator projektu - dr Sławomir Binkowski – Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury w poniedziałki od 12:00-14:00 Rektorat, ul. Wyszyńskiego 38.

Zastępca koordynatora projektu – mgr Kamilla Kierzkowska – Kierownik Działu Promocji, Rozwoju, Praktyk i Staży 61 424 29 42 w. 333,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Rektorat, ul. Wyszyńskiego 38 (I p.)

Dyżury w czerwcu 2017 r. w siedzibie Akademickiego Biura Karier, Kampus Wrzesińska, bud. 4, II p., sala 201
poniedziałki w godz. 14:00-16:00
wtorki w godz. 8:00-16:30

Uwaga studenci, na czas wakacji lipiec – wrzesień 2017 r. Biuro Projektu zostało przeniesione do Rektoratu Uczelni, ul. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, I p. (Dział Promocji, Rozwoju, Praktyk i Staży).

 

FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com