Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych - III EDYCJALista rankingowa studentów PWSZ w Gnieźnie biorących udział w rekrutacji na praktyki zawodowe (kursowe i pilotażowe) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Edycja III

doc  Lista rankingowa studentów biorących udział w rekrutacji na praktyki zawodowe
 


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

ogłasza z dniem 10 lipca 2018 r. rekrutację studentów PWSZ w Gnieźnie

na praktyki zawodowe w ramach III edycji projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W III edycji praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Gnieźnie spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe do Projektu na kierunkach studiów:

Nazwa kierunku studiów

 Przewidywana liczba Praktykantów

z danego kierunku studiów

w III edycji

Informatyka

10

Zarządzanie i inżynieria produkcji

10

Transport

7

Inżynieria Środowiska

3

Łączna liczba praktykantów

30

Łączna liczba praktykantów z zakładanym podziałem

na kobiety i mężczyzn

Kobiety

Mężczyźni

14

16

 

Termin składania dokumentów: od 11 lipca 2018r. do 18 lipca 2018r. do godz. 15:00

w Rektoracie PWSZ w Gnieźnie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, Sekretariat Prorektorów (wejście A, I piętro po lewej stronie),

  • pisemny wniosek o udział w projekcie – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach Projektu
  • CV z wyróżnieniem doświadczenia zawodowego (w tym informacji o praktykach zawodowych) oraz informacji o ukończonych kursach i szkoleniach oraz znajomości języków obcych).

Rektorat PWSZ w Gnieźnie, w godz. 8.00-15.00.

Kontakt w sprawie rekrutacji 61 425 72 84 w. 231 lub/i 61 424 29 42 w. 331 mgr inż. Justyna Szablak, mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.   

Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

doc  Wniosek studenta o udział w projekcie
doc  Lista podstawowa zakładów pracy do udziału w projekcie

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

 

Rekrutacja uzupełniająca zakładów pracy/instytucji

przyjmujących na kursowe i pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Gnieźnie

(III edycja) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 2 lipca 2018 r. rekrutację zakładów pracy/instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe (kursowe i pilotażowe) studentów PWSZ w Gnieźnie,

prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie obejmuje 6-miesięczne praktyki zawodowe (3 miesiące kursowej i 3 miesiące pilotażowej)

dla studentów studiów inżynierskich II i III roku (w tym studentów niestacjonarnych).

 

Nazwa kierunku studiów

 Przewidywana liczba studentów

w III edycji

Informatyka

10

Inżynieria Środowiska

3

Transport

7

Zarządzanie i Inżynieria produkcji

10

 

Planowana liczba studentów objętych III edycją projektu to 30 studentów inżynierskich studiów stacjonarnych II i III roku, którzy w projekcie zrealizują 6 miesięcy praktyk (3 miesiące kursowej praktyki, 3 miesiące pilotażowej). Praktyka w wymiarze 100 dni roboczych zgodnie z ustalonym indywidualnie dla studenta harmonogramem.

Oceny kandydatów na praktykantów dokona koordynator projektu a następnie 3-osobowa komisja w składzie koordynator projektu, przedstawiciel Instytutu PWSZ w Gnieźnie w zależności od kierunku studiów kandydata na praktykę oraz przedstawiciel pracodawcy, u którego będzie odbywała się praktyka. Ostateczną decyzję zgodnie z Regulaminem rekrutacji studentów do projektu podejmuje Rektor.

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zakładu pracy/instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Sekretariacie Rektora PWSZ w Gnieźnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Sekretariat PWSZ w Gnieźnie,

ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie:

od 03 lipca do 10 lipca 2018 r.

z dopiskiem III edycja „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni.

Z uwagi na ograniczoną liczbę studentów poszczególnych kierunków biorących udział w projekcie oraz wpływ studenta na wybór miejsca praktyki może nie być możliwe skierowanie praktykantów, o których wnioskowały zakłady pracy/instytucje. Po rekrutacji studentów do projektu Uczelnia poinformuje zakład pracy o wynikach rekrutacji i ostatecznej liczbie praktykantów, którzy zostaną skierowani do zakładów pracy/instytucji.

Pytania w sprawie Projektu można kierować do Biura Projektu, tel.: 61 424 29 42 w. 331

Informacji udzielają: mgr inż. Justyna Szablak oraz mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

doc  Wniosek zakładu pracy/instytucji o udział w projekcie w III edycji projektu
doc  Załącznik nr 2 - Regulamin praktyki pilotażowej - Informatyka
doc  Załącznik nr 3 - Regulamin praktyki pilotażowej - Inżynieria środowiska
doc  Załącznik nr 4 - Regulamin praktyki pilotażowej - Transport
doc  Załącznik nr 5 - Regulamin praktyki pilotażowej - Zarządzanie i inżynieria produkcji
doc  Załącznik nr 6 - Regulamin praktyki pilotażowej - Elektronika i telekomunikacja
doc  Załącznik nr 8 - Regulamin wyboru zakładów pracy i opiekunów praktyk
doc  Program praktyki kursowej

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

ogłasza z dniem 25 maja 2018 r. rekrutację (uzupełniającą) studentów PWSZ w Gnieźnie

na praktyki zawodowe w ramach III edycji projektu pt.  
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W III edycji praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Gnieźnie spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe do Projektu na kierunkach studiów:

Nazwa kierunku studiów

 Przewidywana liczba Praktykantów

z danego kierunku studiów

w III edycji

Informatyka

10

Zarządzanie i inżynieria produkcji

10

Transport

7

Inżynieria Środowiska

3

Łączna liczba praktykantów

30

Łączna liczba praktykantów z zakładanym podziałem

na kobiety i mężczyzn

Kobiety

Mężczyźni

14

16

 

Termin składania dokumentów: od 25 maja 2018r. do 04 czerwca 2018r. do godz. 15:00

w Rektoracie PWSZ w Gnieźnie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, Sekretariat Prorektorów (wejście A, I piętro po lewej stronie),

  • pisemny wniosek o udział w projekcie – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach Projektu
  • CV z wyróżnieniem doświadczenia zawodowego (w tym informacji o praktykach zawodowych) oraz informacji o ukończonych kursach i szkoleniach oraz znajomości języków obcych).

Rektorat PWSZ w Gnieźnie, w godz. 8.00-15.00.

Kontakt w sprawie rekrutacji 61 425 72 84 w. 231 lub/i 61 424 29 42 w. 331 mgr inż. Justyna Szablak, mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.   

 

 

Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

pdf Załącznik nr 1. Wniosek studenta o udział w Projekcie
pdf Załącznik nr 2. Karta oceny Kandydata na praktykanta – część I
pdf Załącznik nr 3. Karta oceny Kandydata na praktykanta – część II (ocena komisji)
pdf Załącznik nr 4. Umowa udziału w praktyce zawodowej
doc Załącznik nr 5. Lista podstawowa zakładów pracy/instytucji do III edycji Projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

ogłasza z dniem 17 maja 2018 r. rekrutację studentów PWSZ w Gnieźnie

na praktyki zawodowe w ramach III edycji projektu pt.  

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W III edycji praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Gnieźnie spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe do Projektu na kierunkach studiów:

Nazwa kierunku studiów

 Przewidywana liczba Praktykantów

z danego kierunku studiów

w III edycji

Informatyka

10

Zarządzanie i inżynieria produkcji

10

Transport

7

Inżynieria Środowiska

3

Łączna liczba praktykantów

30

Łączna liczba praktykantów z zakładanym podziałem

na kobiety i mężczyzn

Kobiety

Mężczyźni

14

16

 

Termin składania dokumentów: od 17 maja 2018r. do 24 maja 2018r. do godz. 15:00

w Rektoracie PWSZ w Gnieźnie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, Sekretariat Prorektorów (wejście A, I piętro po lewej stronie),

  • pisemny wniosek o udział w projekcie – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach Projektu
  • CV z wyróżnieniem doświadczenia zawodowego (w tym informacji o praktykach zawodowych) oraz informacji o ukończonych kursach i szkoleniach oraz znajomości języków obcych).

Rektorat PWSZ w Gnieźnie, w godz. 8.00-15.00.

Kontakt w sprawie rekrutacji 61 425 72 84 w. 231 lub/i 61 424 29 42 w. 331 mgr inż. Justyna Szablak, mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

  

Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

pdf Załącznik nr 1. Wniosek studenta o udział w Projekcie
pdf Załącznik nr 2. Karta oceny Kandydata na praktykanta – część I
pdf Załącznik nr 3. Karta oceny Kandydata na praktykanta – część II (ocena komisji)
pdf Załącznik nr 4. Umowa udziału w praktyce zawodowej
doc Załącznik nr 5. Lista podstawowa zakładów pracy/instytucji do III edycji Projektu

 

 


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Rekrutacja (uzupełniająca) zakładów pracy/instytucji przyjmujących na kursowe i pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Gnieźnie

(III edycja) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 19 kwietnia 2018 r. rekrutację zakładów pracy/instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe (kursowe i pilotażowe) studentów PWSZ w Gnieźnie,

prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(III edycja projektu).

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie obejmuje 6-miesięczne praktyki zawodowe (3 miesiące kursowej i 3 miesiące pilotażowej)

dla studentów studiów inżynierskich II i III roku (w tym studentów niestacjonarnych).

Edycja III - w roku akademickim 2017/2018 (rekrutacja praktykantów V.2018 i realizacja praktyk w przedziale czasowym VI.2018-XII.2018 r.

 

 

Nazwa kierunku studiów

 Przewidywana liczba studentów

w III edycji

Informatyka

10

Inżynieria Środowiska

3

Transport

7

Zarządzanie i Inżynieria produkcji

10

 

Planowana liczba studentów objętych III. edycją projektu to 30 studentów inżynierskich studiów stacjonarnych II i III roku, którzy w projekcie zrealizują 6 miesięcy praktyk (3 miesiące kursowej praktyki, 3 miesiące pilotażowej). Praktyka powinna odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do 17.12.2018 r. w wymiarze 120 dni roboczych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeden dzień rozliczeniowy praktyki zawodowej wynosi: 8 godz. zegarowych dla praktykantów na inżynierskich kierunkach studiów, 7 godz. zegarowych dla osób niepełnosprawnych (zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności).

Oceny kandydatów na praktykantów dokona koordynator projektu a następnie 3-osobowa komisja w składzie koordynator projektu, przedstawiciel Instytutu PWSZ w Gnieźnie w zależności od kierunku studiów kandydata na praktykę oraz przedstawiciel pracodawcy, u którego będzie odbywała się praktyka. Ostateczną decyzję zgodnie z Regulaminem rekrutacji studentów do projektu podejmuje Rektor.

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zakładu pracy/instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Sekretariacie Rektora PWSZ w Gnieźnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Sekretariat PWSZ w Gnieźnie, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie:

od 8 do 15 maja 2018 r. 

z dopiskiem III edycja „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę studentów poszczególnych kierunków biorących udział w projekcie oraz wpływ studenta na wybór miejsca praktyki może nie być możliwe skierowanie praktykantów, o których wnioskowały zakłady pracy/instytucje. Po rekrutacji studentów do projektu Uczelnia poinformuje zakład pracy o wynikach rekrutacji i ostatecznej liczbie praktykantów, którzy zostaną skierowani do zakładów pracy/instytucji.

Pytania w sprawie Projektu można kierować do Biura Projektu, tel.: 61 424 29 42 w. 333 (Rektorat).

Informacji udzielają: mgr inż. Justyna Szablak oraz mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

doc  Wniosek zakładu pracy/instytucji o udział w projekcie w III edycji projektu

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Rekrutacja (uzupełniająca) uczelnianych opiekunów praktyk w projekcie

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III edycja

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 19 kwietnia 2018 rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk (kursowych i pilotażowych) studentów PWSZ w Gnieźnie

w III edycji projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie obejmuje 6-miesięczne praktyki zawodowe (3 miesiące kursowej i 3 miesiące pilotażowej) dla studentów studiów inżynierskich II i III roku:

Edycja III - w roku akademickim 2017/2018 (rekrutacja studentów V. 2018 i realizacja praktyk w przedziale czasowym VI.2018 –X.2018 r.)

Planowana liczba studentów objętych III edycją projektu to 30 studentów studiów stacjonarnych II i III roku (w tym studentów niestacjonarnych),

którzy w projekcie zrealizują 6 miesięcy praktyk (3 miesiące kursowej praktyki, 3 miesiące pilotażowej).

Praktyka powinna odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do XII.2018 r. w wymiarze 120 dni roboczych zgodnie z ustalonym harmonogramem

Nazwa kierunku studiów

 Przewidywana liczba Uczelnianych opiekunów Praktyk

z danego kierunku studiów

w III edycji

Informatyka

2

Inżynieria Środowiska

1

Zarządzanie i Inżynieria produkcji

2

Transport

2

Podpisany wniosek o udział w III edycji projektu (formularz wniosku - zał. 2 do ogłoszenia) należy złożyć w Sekretariacie Rektora PWSZ w Gnieźnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Sekretariat PWSZ w Gnieźnie, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie:

od 8  do 15 maja 2018 r. 

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Pytania w sprawie Projektu można kierować do Biura Projektu, tel.: 61 424 29 42 w. 333 (Rektorat)

Informacji udzielają: mgr Justyna Szablak oraz mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doc  Wniosek nauczyciela akademickiego o udział w III edycji projektu

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Rekrutacja zakładów pracy/instytucji przyjmujących na kursowe i pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Gnieźnie

(III edycja) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 19 kwietnia 2018 r. rekrutację zakładów pracy/instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe (kursowe i pilotażowe) studentów PWSZ w Gnieźnie,

prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(III edycja projektu).

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie obejmuje 6-miesięczne praktyki zawodowe (3 miesiące kursowej i 3 miesiące pilotażowej)

dla studentów studiów inżynierskich II i III roku (w tym studentów niestacjonarnych).

Edycja III - w roku akademickim 2017/2018 (rekrutacja praktykantów V.2018 i realizacja praktyk w przedziale czasowym VI.2018-XII.2018 r.

 

 

Nazwa kierunku studiów

 Przewidywana liczba studentów

w III edycji

Informatyka

10

Inżynieria Środowiska

3

Transport

7

Zarządzanie i Inżynieria produkcji

10

 

Planowana liczba studentów objętych III. edycją projektu to 30 studentów inżynierskich studiów stacjonarnych II i III roku, którzy w projekcie zrealizują 6 miesięcy praktyk (3 miesiące kursowej praktyki, 3 miesiące pilotażowej). Praktyka powinna odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do 17.12.2018 r. w wymiarze 120 dni roboczych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeden dzień rozliczeniowy praktyki zawodowej wynosi: 8 godz. zegarowych dla praktykantów na inżynierskich kierunkach studiów, 7 godz. zegarowych dla osób niepełnosprawnych (zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności).

Oceny kandydatów na praktykantów dokona koordynator projektu a następnie 3-osobowa komisja w składzie koordynator projektu, przedstawiciel Instytutu PWSZ w Gnieźnie w zależności od kierunku studiów kandydata na praktykę oraz przedstawiciel pracodawcy, u którego będzie odbywała się praktyka. Ostateczną decyzję zgodnie z Regulaminem rekrutacji studentów do projektu podejmuje Rektor.

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zakładu pracy/instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Sekretariacie Rektora PWSZ w Gnieźnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Sekretariat PWSZ w Gnieźnie, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie:

od 20 kwietnia do 7 maja 2018 r.

z dopiskiem III edycja „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę studentów poszczególnych kierunków biorących udział w projekcie oraz wpływ studenta na wybór miejsca praktyki może nie być możliwe skierowanie praktykantów, o których wnioskowały zakłady pracy/instytucje. Po rekrutacji studentów do projektu Uczelnia poinformuje zakład pracy o wynikach rekrutacji i ostatecznej liczbie praktykantów, którzy zostaną skierowani do zakładów pracy/instytucji.

Pytania w sprawie Projektu można kierować do Biura Projektu, tel.: 61 424 29 42 w. 333 (Rektorat).

Informacji udzielają: mgr inż. Justyna Szablak oraz mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

doc  Wniosek zakładu pracy/instytucji o udział w projekcie w III edycji projektu

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk w projekcie

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III edycja

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 19 kwietnia 2018 rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk (kursowych i pilotażowych) studentów PWSZ w Gnieźnie

w III edycji projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie obejmuje 6-miesięczne praktyki zawodowe (3 miesiące kursowej i 3 miesiące pilotażowej) dla studentów studiów inżynierskich II i III roku:

Edycja III - w roku akademickim 2017/2018 (rekrutacja studentów V. 2018 i realizacja praktyk w przedziale czasowym VI.2018 –X.2018 r.)

Planowana liczba studentów objętych III edycją projektu to 30 studentów studiów stacjonarnych II i III roku (w tym studentów niestacjonarnych),

którzy w projekcie zrealizują 6 miesięcy praktyk (3 miesiące kursowej praktyki, 3 miesiące pilotażowej).

Praktyka powinna odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do XII.2018 r. w wymiarze 120 dni roboczych zgodnie z ustalonym harmonogramem

Nazwa kierunku studiów

 Przewidywana liczba Uczelnianych opiekunów Praktyk

z danego kierunku studiów

w III edycji

Informatyka

2

Inżynieria Środowiska

1

Zarządzanie i Inżynieria produkcji

2

Transport

2

Podpisany wniosek o udział w III edycji projektu (formularz wniosku - zał. 2 do ogłoszenia) należy złożyć w Sekretariacie Rektora PWSZ w Gnieźnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Sekretariat PWSZ w Gnieźnie, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie:

Od 20 kwietnia do 7 maja 2018 r.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Pytania w sprawie Projektu można kierować do Biura Projektu, tel.: 61 424 29 42 w. 333 (Rektorat)

Informacji udzielają: mgr Justyna Szablak oraz mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doc  Wniosek nauczyciela akademickiego o udział w III edycji projektu

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com